Bli en Invisalign-tandläkare.

Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor öppnar dörren till en mängd möjligheter för din mottagning. Och du får vårt stöd hela vägen.

Vi är med dig på resan mot en digital omvandling av din mottagning.

Faktum är att vi är med dig varje steg på vägen genom att tillhandahålla utbildning, engagerat stöd, klinisk vägledning och resurser för utveckling av praxis. Vi har hjälpt många läkare som du att dra nytta av:

Kortare behandlingstid jämfört med tandställning1
Förbättrade relationer mellan patient och läkare2
Ökning av antalet nya patienter3

Interested in becoming a provider?

Simply complete the form below to receive more information about the sign up process. This helps us to connect you with an advisor who will help you through the process. Fields marked with an * are required. Är du inte en läkare? Klicka här

First name *
Last name *
Email *
Telephone number *
Practice zipcode *
Street address *
City *
License number
Become a provider > Join a community > Image
Become a provider > Join a community > Image

Gå med i en gemenskap av läkare som stöder varandra.

Utöver de fortlöpande Align-utbildningsmöjligheterna och det stöd du får som Invisalign-tandläkare kan du också ta del av en större gemenskap av kollegor och experter.


1 *Gu, J et al. Evaluation of Invisalign treatment effectiveness and efficiency compared with conventional fixed appliances using the Peer Assessment Rating index. Am J Orthod Dentofacial Orthop February 2017;151:259-66
*Buschang, P et al. Comparative time efficiency of aligner therapy and conventional edgewise braces. Angle Orthodontist, Vol 84, No 3, 2014

2 efter att patienterna genomgått Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena. EU:s ansvarsfriskrivning: Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De tillfrågades i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har byggt upp ett större förtroende hos patienter som fått Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.

3 efter att ha lagt till Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. ​
EU:s ansvarsfriskrivning: Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De tillfrågades i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har fått fler nya patienter sedan jag började erbjuda Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena som behandlingsalternativ.”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.​

Loading...