invis är hjälper din mottagning att bli digital.

Med den digitala upplevelsen från Align får du ökad effektivitet och skalbarhet i verksamheten, vilket leder till förbättrade kliniska resultat och gör att du kan arbeta effektivare och utöka din mottagning.

Digital Transformation > Horizontal Card > Image
Digital Transformation > Horizontal Card > Image

Upptäck hur effektiv den digitala plattformen Align är.

Att investera i en digital omvandling innebär att investera i mer tid, bekvämlighet, besparingar och framgång för både dig och dina patienter. Den digitala plattformen Align är en unik uppsättning digitala tandvårdslösningar som är lätta att anpassa och som ger dig och dina patienter en innehållsrik, integrerad, smidig och heltäckande digital upplevelse.

Hur kan en digital omvandling göra skillnad för din verksamhet?

Invisalign app
Invisalign app

Effektivt arbetsflöde på mottagningen

Med tjänster som Invisalign Virtual Care och Invisalign Virtual Appointment kan du förbättra behandlingskvaliteten, även i svåra tider.1

Invisalign
Invisalign

Mottagningens hållbarhet

Våra digitala verktyg gör det möjligt för dig att styra patientrelationen från den första omvandlingsprocessen till behandling och övervakning.

Invisalign
Invisalign

Utmärkt vård

Öka patienternas förtroende genom att ta till dig den digitala teknik som de förväntar sig med hjälp av Invisalign Outcome Simulator som visualiserar hur det ser ut före och efter.

Behandla dina patienter med ett smidigt och heltäckande digitalt arbetsflöde.

TA BILD

Kontakta konsumenterna innan de blir patienter och få dem att bli entusiastiska över Invisalign-behandlingsalternativen innan de ens kommer till din mottagning.

SKANNING

Inga fler analoga avtryck! Det är bara att skanna. Det har aldrig varit så enkelt att samla in patientdata.

PLANERA

Planera behandlingen på dina egna villkor – när som helst, var som helst.

BEHANDLA

Behandla med utökade digitala verktyg för behandlingsplanering så att du och dina patienter kan se hur deras nya leende kan förändra deras ansikte.

BEVAKA

Dra nytta av verktyg för fjärrövervakning för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om dina patienter.

Invisalign Doctor
Invisalign Doctor

Utformad för att förbättra upplevelsen för dig och dina patienter.

Genom att övergå till vårt innovativa, heltäckande digitala arbetsflödessvit kan du säkerställa en hållbar verksamhet och en högkvalitativ vård. Med hjälp av Invisalign, våra digitala behandlingsverktyg och intraorala iTero-skannrar kan du ge dina patienter en mer engagerande upplevelse och effektivisera arbetsflödet på mottagningen.

Behöver du mer information om våra digitala behandlingsverktyg?

1 Invisalign Virtual Appointment och Invisalign Virtual Care gjordes tillgängliga i samband med covid-19-pandemin och myndighetspåtvingade restriktioner för patientrörlighet och stängning av mottagningar på grund av hälso- och säkerhetsskäl. De utformades för att koppla Invisalign-tandläkare till sina patienter och stödja metoder för att säkerställa kontinuitet i behandlingen, men inte för att helt ersätta personliga möten och kontroller. Patienter kommer att behöva komma till mottagningen enligt beslut från deras läkare. Innan du använder Invisalign Virtual Appointment och Invisalign Virtual Care, ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser och professionell praxis tillåter dig att interagera med patienter via sådana verktyg.

Loading...