Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 7 september 2021
Föregående version: 24 maj 2018

Inledning


Align Technology, Inc. och dess dotterbolag ("Align", "vi", "oss" och "våra") har åtagit sig att skydda din information (i denna integritetspolicy refererar "information" till information som kan användas för att identifiera en person, som betraktas som personuppgifter, som du lämnar, eller som vi samlar in om eller från dig, via våra webbplatser).

Align konstruerar, tillverkar och marknadsför Invisalign-systemet samt intraorala iTero-skannrar och OrthoCAD-tjänster och My Invisalign Smile-appen, som gör det möjligt för användare att följa sina framsteg och dela dem med andra medan de genomgår Invisalign-behandling genom att ladda upp bilder, dela berättelser, skapa mötespåminnelser och ta emot aviseringar ("appen"). Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, använder och delar den information som vi samlar in på våra webbplatser och genom vår app ("webbplatserna").

I allmänhet kan du besöka våra webbplatser utan att behöva uppge vem du är eller lämna ut personlig information om dig själv. Det finns dock tillfällen när vi kan komma att efterfråga information från dig om dig själv eller någon du känner, t.ex. namn, e-postadress och/eller hemadress. Det är vår avsikt att meddela dig innan vi samlar in sådan personlig information från dig på internet. När det behövs inhämtar vi även ditt samtycke till att behandla sådan information.

Genom att använda våra webbplatser samtycker du till insamling, användning, avslöjande, överföring och behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Information vi ber om från dig


Vi samlar in följande typer av personuppgifter och känslig information om kunder, patienter (tidigare, potentiella och nuvarande), patienters föräldrar/vårdnadshavare, läkare och webbplatsbesökare vid registrering på våra webbplatser eller onlineformulär för att bli medlem, eller vid nedladdning och användning av appen för att till exempel registrera sig för att få nyhetsaviseringar från oss, eller för att genomgå en leendebedömning:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information som hjälper oss att ge dig behandling, t.ex. ålder, kön och hälsoinformation om dina tänder, inklusive bilder av dina tänder och ditt ansikte.

Vi kommer att meddela dig om sådana ändamål när vi begär att samla in personuppgifter eller känslig information från dig, och kommer bara att samla in den information som är absolut nödvändig för att uppnå dessa syften.

I de fall där vi samlar in hälsoinformation eller andra typer av känslig information via våra webbplatser kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke.

Vi samlar också in information om din användning av våra webbplatser enligt vad som beskrivs i avsnittet Hantera cookies nedan.

Ibland kan du välja att förse oss med personuppgifter om andra så att vi, till exempel, kan kontakta dem med information om oss. Du får bara dela deras personuppgifter med oss om du har inhämtat deras samtycke till och fått tillåtelse av dem att göra det.

Vad gör vi med den information vi samlar in?

De personuppgifter vi samlar in genom din användning av våra webbplatser, eller som du tillhandahåller för oss, kan användas för följande ändamål:

 • För att konfigurera och i övrigt hantera ditt medlemskonto på våra webbplatser.
 • För att du ska kunna använda, köpa, boka och/eller ladda ner produkter respektive tjänster, t.ex. köpa rengöringsförnödenheter.
 • För att ge dig information om våra produkter och tjänster samt nyheter och evenemang.
 • För att ge information om läkare och deras mottagningar samt för att skicka kontaktförfrågningar till dem.
 • För att bjuda in dig till att delta i våra undersökningar eller till att bli medlem i en fanklubb (i tillämpliga fall).
 • För att samla in demografisk information om användartrender, t.ex. ålder, kön och allmänna inkomstnivåer.
 • För att förse certifierade läkare med information om faktiska eller potentiella patienter.
 • För att analysera användningen av våra tjänster och produkter, för att utveckla nya tjänster och produkter, och för att anpassa informationen om våra produkter och tjänster samt övrig information som vi tillhandahåller.
 • För att använda innehåll som laddats upp till appen för att dela via sociala medier samt för att göra kopior av ditt innehåll för att marknadsföra Invisalign på internet, i tv, i publikationer eller i något annat medium. Vi kommer aldrig att visa ditt namn i något reklammaterial som vi skapar. Du bör emellertid vara medveten om att andra människor likväl kan känna igen dig på foton.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på personuppgifterna i fråga, och på det specifika sammanhang som vi samlar in dem i. I de fall där vi har ingått ett avtal med dig, t.ex. för att förse dig med våra Invisalign-varor och Invisalign-tjänster, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att fullgöra det avtalet. Under andra omständigheter kan vi komma att behandla dina personuppgifter för Aligns legitima affärsintressen, t.ex. för marknadsföring eller för att förbättra våra produkter och tjänster, förutsatt att sådana legitima affärsintressen inte åsidosätts av dina rättigheter. Vid tidpunkten för insamling av dina personuppgifter kommer vi att klargöra vad våra legitima affärsintressen utgörs av.

Vi använder en robust kombination av datakällor (online, beställningar, kunder osv.) för att få en fullständig bild av våra produkt- och marknadsföringsinsatser. Dessa uppgifter är endast avsedda för våra egna insatser; vi delar inte dina personuppgifter med andra företag så att de kan använda dem för andra ändamål än deras samarbete med oss.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att kunna uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra detta vid den relevanta tidpunkten, och upplysa dig om huruvida det är obligatoriskt eller inte att tillhandahålla dina personuppgifter (liksom om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar ut dina personuppgifter).

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi samarbetar med andra företag för att bistå oss i våra insatser för marknadsföring, kommunikation, lagring och försäljning, och kan komma att dela personuppgifter om dig för dessa ändamål. Dessa partner får inte använda dina personuppgifter för något annat syfte än att göra affärer med Align. En lista över våra nuvarande tjänsteleverantörer får du genom att kontakta här.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra Align-företag för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnittet "Vad gör vi med den information vi samlar in?" En lista över våra koncernföretag får du genom att kontakta här.

Dessutom kan information som vi samlar in, inklusive personuppgifter, komma att lämnas ut som en del av en fusion, ett förvärv, en skuldfinansiering, en försäljning av bolagstillgångar eller liknande transaktioner samt i händelse av insolvens, konkurs eller likvidationsförvaltning där personuppgifter kan komma att överföras till tredje part som en av våra rörelsetillgångar.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om dig om vi anser att det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda vår egendom eller hävda våra juridiska rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, för att genomdriva avtalsbestämmelser eller hävda andras äganderätt).

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om du gett oss ditt samtycke till det.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller personuppgifterna i de fall där vi har ett legitimt affärsbehov av att göra det (till exempel för att förse dig med Invisalign-varor och Invisalign-tjänster, eller för att efterleva tillämpliga rättsliga krav, skattekrav eller redovisningskrav).

När vi inte längre har något legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem. Om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) kommer vi att fortsätta lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills det är möjligt att radera dem.

Cookies och annonser

När du besöker vår webbplats kan det hända att viss information samlas in automatiskt från din enhet. I vissa länder, inklusive länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Mer specifikt kan informationen som samlas in automatiskt inkludera information som din IP-adress, enhetstyp, unika enhetsidentifieringsnummer, webbläsartyp, ungefärlig geografisk plats (på t.ex. lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Det är också möjligt att information samlas in om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive sidorna du besökt och länkarna som du klickat på.

Genom att samla in denna information kan vi få bättre förståelse av de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån, och vilket innehåll på vår webbplats som är intressant för dem. Vi använder denna information för våra interna analyser, och för att förbättra kvaliteten på och relevansen av vår webbplats för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik. Se Hantera cookies för närmare information

Barns integritet

Vi på Align har inte för avsikt att samla in information från barn under tretton (13) år, såvida inte informationen samlas in från en förälder eller vårdnadshavare. Vi kan inte hindra ett barn från att besöka våra webbplatser. Emellertid samlar vi inte in några personuppgifter utan att först ha klargjort att personen som lämnar uppgifterna måste vara minst 13 år gammal. Om du har frågor om våra webbplatser som samlar in uppgifter från barn ber vid dig kontakta oss på e-postadressen Privacy@aligntech.com.

Observera att åldersgränsen som nämns ovan kan variera beroende på tillämpliga rättsliga krav i ditt land. Om så är fallet kommer vi att ange det vid tidpunkten för insamlingen av uppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Det kan hända att det finns länkar på våra webbplatser till andra webbplatser av bekvämlighetsskäl. Align ansvarar inte för sådana andra webbplatsers integritetsskyddsrutiner eller innehåll, men det faktum att vi inkluderar länkar till sådana andra webbplatser innebär inte nödvändigtvis att vi stöder informationen eller företaget. Det betyder att om du går vidare till en annan webbplats via en länk på någon av våra webbplatser har vi inte längre något ansvar för, och kan inte kontrollera, vad de gör med dina uppgifter.

Du kan även ha möjligheten att dela information på andra webbplatser, till exempel på webbplatser för sociala medier. Det kan hända att vi tillhandahåller en behändig länk så att du kan göra detta snabbt och enkelt. Vi ansvarar emellertid inte för, och kan inte kontrollera, deras webbplats eller dina inlägg/ditt delande. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna och rutinerna för insamling av information för dessa andra webbplatser och webbplatser för sociala medier.

Marknadsföring och kontaktas ej

Vi kan komma att skicka information om oss då och då om du tidigare gett oss ditt samtycke till det (i de fall detta krävs).

Align erbjuder dig möjligheten att begära att elektroniska meddelanden från antingen Align eller våra partner ska sluta skickas genom att du återkallar ditt samtycke. Om du inte längre vill ta emot meddelanden från oss ber vi dig att uppge det nästa gång vi samlar in uppgifter från dig eller meddela oss, när som helst, på e-postadressen remove@aligntech.com ( se till att du anger ditt land också). Du kan också använda avregistreringsfunktionen i ett e-postmeddelande som du fått från oss. Vi ber dig att ge oss tillräckligt med tid för att behandla din begäran.

Tänk på att detta återkallande av samtycke inte gäller nödvändig kommunikation, t.ex. att svara på en förfrågan, och upphävs om du senare begär information från oss, exempelvis om du registrerar dig för att få nyhetsaviseringar från oss.

Sociala medier

Användargenererat innehåll. Om du använder Facebook, Twitter eller andra webbplatser för sociala medier med inställningar för offentligt konto och du hashtaggar med någon av våra offentliga kampanjer, t.ex. #unbraceyoursmile, eller med en kampanj som vårt produktnamn används i, till exempel #Invisalign, #Invisalignteen eller #Invisaligntalk, kan vi hämta dina omdömen om våra produkter från de webbplatserna för sociala medier och publicera dem på våra webbplatser. Detta för att vi ska kunna dela dina åsikter om våra produkter med besökarna på våra webbplatser. Innan dina kommentarer publiceras på våra webbplatser granskas de av oss. Använd inte dessa hashtaggar om du inte vill att dina omdömen görs synliga på våra webbplatser.

Genom att publicera innehåll eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt på en plattform för offentliga sociala medier om din Invisalign-upplevelse, och genom att svara "Ja" när vi ber om din tillåtelse att publicera ditt innehåll igen på våra egna mediekanaler som vi äger, t.ex. Facebook (https://facebook.com/Invisalign), Pinterest (https://pinterest.com/Invisalign),Youtube (https://youtube.com/Invisalign), Twitter (https://twitter.com/Invisalign), Instagram (https://instagram.com/Invisalign och https://instagram.com/Invisalignteen) Tumblr (https://Invisalignteen.tumblr.com/) m.fl., intygar och garanterar du att du är tretton (13) år eller äldre och samtycker du till villkoren som anges på respektive webbsida på de webbplatserna.

Om en förälder, vårdnadshavare eller annan får vetskap om att användargenererat innehåll delats av en person under tretton (13) års ålder ber vi hen att kontakta oss på e-postadressen InvisalignTakeDown@aligntech.com.

Internationell dataöverföring

Aligns europeiska huvudkontor ligger i Schweiz men vi har en global verksamhet och kan därför överföra dina personliga upplysningar till andra länder där Align är verksam, inklusive andra länder än ditt hemland..

Align skyddar dina data när de överförs till andra länder. Till exempel, får vi överföra dina data till vissa länder (t.ex. Schweiz) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien eftersom relevanta myndigheter har bedömt att de länder har adekvata dataskyddslagar. Överföringar från EES eller Storbritannien till Schweiz sker i enlighet med EU-kommissionens beslut, 2000/58/EG, som kan ändras från tid till annan, som erkänner att schweizisk lagstiftning ger tillräcklig skyddsnivå. I andra fall använder vi standardavtalsklausulerna eller Aligns bindande företagsregler, som båda erkänns av lämpliga myndigheter. Våra bindande företagsregler (som du hittar har) fastställer Aligns tillvägagångssätt för att skydda och hantera personliga upplysningar globalt.

Säkerhet

Våra webbsidor har fullgoda tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder på plats för att försöka förhindra förstörelse, förlust, missbruk och åverkan, otillåten delning eller tillgång till den information vi har kontroll över.

Dina rättigheter

Om du har rättigheter (som fastställs genom tillämplig lag) när det gäller åtkomst till, utlämnande av, ändring av eller radering av personuppgifter kan du kontakta oss på adressen eller e-postadressen nedan.

I Kalifornien till exempel kan individer en gång per kalenderår begära en lista över utlämnanden av personuppgifter som vi gör till tredje parter för deras direktmarknadsföringsinsatser. Det hör inte till våra rutinförfaranden att sälja eller leasa ut personuppgifter till andra företag för deras direktmarknadsföringsinsatser.

I anknytning till Align-företag i Europa kan individer kontakta oss angående deras rättigheter till följande:

 • Få åtkomst till sina personuppgifter samt få sina personuppgifter korrigerade eller uppdaterade, eller begära att få sina personuppgifter raderade.
 • Invända mot behandlingen av sina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av deras personuppgifter, eller begära att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet).
 • Avanmäla dig, när som helst, från marknadsföringskommunikation som vi skickar dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration på utskick" eller "Avanmäl mig från marknadsföring" i något av de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Om du vill avanmäla dig från andra former av marknadsföring (t.ex. reklam med vanlig post eller marknadsföring och försäljning via telefon) ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Återkalla ditt samtycke, när som helst, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i vår behandling av dina personuppgifter innan samtycket återkallades. Det påverkar heller inte behandling av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga grunder för behandling av personuppgifter än samtycke.
 • Klaga till Datainspektionen över vår insamling och användning av dina personuppgifter. Mer information får du genom att kontakta Datainspektionen.

I Singapore kan du i allmänhet begära att vi förser dig med information om hur dina personuppgifter som är i vår ägo eller som står under vår kontroll har använts, kan ha använts eller kan ha lämnats ut av oss inom ett år före dagen för begäran. Varje begäran om tillgång till information om behandlingen av de personuppgifter vi har om dig kan bli föremål för en avgift för att täcka våra kostnader för att förse dig med sådan information. Efter att vi mottagit begäran om tillgång till information om behandlingen av de personuppgifter vi har om dig meddelar vi dig hur stor avgiften blir.

Ovanstående utgör bara exempel, och det är inte säkert att dina specifika rättigheter räknas upp här som exempel.

Uppdateringar

Vi kan emellanåt komma att uppdatera denna integritetspolicy. När vi gjort det visas det senast uppdaterade datumet i början av integritetspolicyn. Meddelande om sådan uppdatering och/eller ändring lämnas på våra webbplatser, eller till dig direkt om detta krävs enligt lag. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter. Om du inte godkänner dessa ändringar får du inte fortsätta att använda webbplatserna.

Dental aligners inside their case
Dental aligners inside their case

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, rutinerna för insamling av personuppgifter på våra webbplatser, dina personuppgifter eller dina rättigheter beträffande dina personuppgifter, eller ditt interagerande med våra webbplatser ber kontakta vårt dataskyddsombud:

Globalt huvudkontor

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131, USA
Privacy@aligntech.com

 

EU-huvudkontor

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
CH-6343 Rotkreuz
Schweiz
Privacy@aligntech.com

 


Du kan också kontakta den lokala Align-enhet som är ansvarig för användningen av dina personuppgifter. Mer information finns här för att du ska komma igång.

Loading...