Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 24 maj 2018
Föregående version: 5 oktober 2016

Inledning


Din integritet är mycket viktig för Align Technology, Inc. och dess dotterbolag (”Align”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Den här Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, skyddar, använder och delar dina personuppgifter (dvs. information om en identifierad eller identifierbar fysisk person).

Align designar, tillverkar och marknadsför Invisalign-systemet och intraorala iTero-skannrar och OrthoCAD-tjänster och My Invisalign Smile-appen, som gör det möjligt för användare att spåra och dela framsteg medan de genomgår Invisalign-behandling genom att ladda upp bilder, dela sina historier, skapa påminnelser om möten och ta emot aviseringar (”Appen”). Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och sprider den information vi samlar in på våra hemsidor och vår app (”Sidorna”).

I allmänhet kan du besöka våra webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja personliga upplysningar om dig själv. Det finns dock tillfällen då vi kan söka efter information från dig, om dig själv eller någon du känner, såsom namn, e-postadress och/eller privatadress. Det är alltid vår avsikt att meddela dig, innan vi samlar in sådana personliga upplysningar om dig på Internet och att be om ditt samtycke till att behandla sådan information vid behov.

Genom att använda våra webbplatser samtycker du till insamling, användning, avslöjande, överföring och behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Information vi ber om från dig


Vi samlar in personliga upplysningar och känslig information om kunder, patienter (tidigare, potentiella och nuvarande), patienters föräldrar/vårdnadshavare, läkare och webbplatsbesökare, när du registrerar dig för att bli medlem på våra webbplatser eller via online formuläret eller när du laddar ner och använder appen, t.ex. när du registrerar dig för att få nyhetsuppdateringar från oss eller för att genomgå en utredning av leende. Sådan information kan omfatta namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller ålder, kön, inkomstinformation, kreditkortsinformation och annan finansiell information om betalning av tjänster, tandläkarjournaler, läkarinformation, fotografier och annan information som du väljer att lämna. När du besöker våra webbplatser kan vi dessutom samla in känsliga uppgifter om dig, t.ex. hälsoinformation om dina tänder, inklusive bilder av dina tänder.

Vi kommer att meddela dig om dessa ändamål, när vi ber om att få samla in personuppgifter eller få känslig information från dig och kommer endast att samla in den information som är absolut nödvändig för att infria sådana syften.

När vi samlar in hälsouppgifter via våra webbplatser kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till insamling av känsliga uppgifter och godkännande av villkoren i denna integritetspolicy.

Vi kommer också att samla in information om ditt bruk av våra sidor enligt beskrivning under rubriken ”Cookies och reklam” nedan.

Ibland kan du välja att förse oss med personuppgifter om andra, så att vi till exempel kan kontakta dem och informera om oss. Du får bara dela andra personers personuppgifter om du har fått deras samtycke och tillstånd att göra det.

Vad gör vi med den information vi samlar in?

Vi använder din personliga information för en rad olika affärssyften, inklusive:

 • Att sätta igång och på annat sätt hantera ditt medlemskonto för våra webbplatser.
 • Att låta dig använda, köpa, boka och/eller ladda ner produkter och tjänster som till exempel köp av rengöringsutrustning.
 • Att ge dig information om våra produkter, tjänster, nyheter och evenemang.
 • Att ge information om tandläkare och deras kliniker och skicka kontaktförfrågningar till dem.
 • Att bjuda in dig att delta i våra undersökningar eller bli medlem i en fanklubb (där det är relevant).
 • Att samla demografisk information om användartrender, såsom ålder, kön och inkomstnivåerna generellt.
 • Att ge legitimerade läkare information om faktiska eller potentiella patienter.
 • Att analysera användningen av våra tjänster och produkter, utveckla nya tjänster och produkter samt anpassa våra produkter, tjänster och annan information, som vi tillhandahåller.
 • Att använda innehåll som laddats upp på appen för att delas via sociala medier och göra kopior av ditt innehåll för att marknadsföra Invisalign på Internet, på TV, i publikationer eller i andra medier. Vi kommer dock aldrig att visa ditt namn i eventuella reklamer, som vi skapar, men du bör vara medveten om att andra fortfarande kan känna igen dig från ditt fotografi.

Den rättsliga grunden för insamling och användning av personliga uppgifter, som beskrivs ovan, beror på den berörda personliga informationen och det specifika sammanhang, där vi samlar in den. I fall vi har ingått ett avtal med dig, om att förse dig med våra Invisalign-produkter och tjänster, kommer vi att använda dina uppgifter till att uppfylla det kontraktet. Under andra omständigheter kan vi behandla din information för Align Technologys legitima affärsintressen – som att marknadsföra eller förbättra våra produkter och tjänster, förutsatt att dessa intressen inte upphävs av dina rättigheter. Vi kommer att göra det klart för dig vid tidpunkten för insamlingen, vad våra legitima intressen är.

Vi använder en stabil kombination av datakällor (online, beställningar, kunder etc.) för att få en fullständig bild av våra produkt- och marknadsföringsinsatser. Dessa uppgifter är endast avsedda för våra egna ansträngningars skull, och vi delar inte din information med andra företag för användande av andra ändamål än deras samarbete med oss.

Om vi ​​ber dig att tillhandahålla personliga uppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller att uppfylla ett avtal med dig, kommer vi att göra detta tydligt vid rätt tidpunkt och informera dig om, huruvida tillhandahållande av dina personliga uppgifter är obligatorisk eller inte (liksom om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar dina personliga uppgifter till oss).

Vem delar vi dina personliga upplysningar med?

Vi samarbetar med andra företag för att hjälpa oss med vårt marknadsförings-, kommunikations-, lagrings- och försäljningsarbete och kan dela information om dig för dessa ändamåls skull. Dessa partner får inte använda din information för något annat syfte än att göra affärer med Align Technology. En lista över våra nuvarande tjänsteleverantörer finns tillgänglig om du kontaktar privacy@aligntech.com.

Vi kan också dela din information med andra Align-företag för att utföra de syften som beskrivs i avsnittet ”Vad gör vi med den information vi samlar in?” En lista över vår företagsgrupp finns tillgänglig om du kontaktar privacy@aligntech.com.

Dessutom kan all information vi samlar in, inklusive personliga uppgifter, avslöjas som en del av fusion, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av företagets tillgångar eller liknande transaktioner, samt i händelse av insolvens, konkurs eller annat mottagande, där personlig information kan överföras till tredje part i form av en av våra affärstillgångar.

Vi kan också avslöja personliga uppgifter om dig, om vi anser att det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda vår egendom eller andra juridiska rättigheter (inklusive men inte begränsat till verkställighet av våra avtal eller andras äganderätt).
Vi kan också dela din information om du samtycker till att vi gör det.

Hur länge behåller vi information om dig?

Vi behåller personliga uppgifter, om vi har ett pågående och legitimt behov att göra det (t.ex. för att förse dig med Invisalignprodukter och tjänster eller för att efterkomma tillämpliga lagliga, skatte- eller redovisningskrav). När vi inte har något pågående legitimt behov av att behandla dina personliga uppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (t.ex. om dina personuppgifter lagrats som säkerhetskopior), kommer vi att lagra dina personliga uppgifter och isolera den från ytterligare behandling tills det är möjligt att radera den.

Webbkakor och annonser

När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information från din dator/enhet. I vissa länder, inklusive länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personlig information enligt gällande dataskyddslagar.
Specifikt kan informationen vi samlar in automatiskt innehålla uppgifter – som din IP-adress, typ av enhet, unika enhetsidentifieringsnummer (UID), webbläsartyp, generell geografisk ort (t.ex. orter på lands- eller stadsnivå) eller annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på.
Genom att samla in denna information kan vi bättre förstå besökarna som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och hur relevant vår webbplats är för våra besökare.
En del av denna information kan samlas in med hjälp av kakor och liknande spårningsteknik. Vänligen se Cookies & reklam för ytterligare information

Barns integritet

Hos Align Technology har vi inte för avsikt att samla in information från barn under 13 år, såvida inte denna information samlas in från en förälder eller vårdnadshavare. Vi kan inte hindra ett barn från att komma åt webbplatserna, men vi samlar inte in några personliga uppgifter utan att göra det klart att personen, som tillhandahåller informationen måste vara minst 13 år gammal. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn under 13 år har gett oss personlig information som du vill granska eller begära att den raderas, eller om du har frågor om att våra webbplatser samlar in information från barn, vänligen kontakta oss på privacy@aligntech.com.

Observera att åldersgränsen som nämns ovan kan variera beroende på de gällande lagstadgade kraven i ditt land. Om så är fallet, kommer vi att peka på det vid tidpunkten för insamlingen.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser uteslutande för bekvämlighets skull. Align Technology ansvarar inte för integritetsrutinerna eller innehållet på andra webbplatser, och inkludering av länkar betyder inte att vi stöder informationen eller företaget i fråga. Detta innebär, att om du ansluter dig till en annan webbplats via våra webbsajter, är vi inte ansvariga för och vi kan inte kontrollera, vad de gör med din information.
Du kan också ha möjlighet att dela din information med andra webbplatser, t.ex. sociala medier. Vi kan tillhandahålla en passande länk, så att du enkelt kan göra det, men vi är inte ansvariga för och vi kan inte kontrollera deras webbplats eller dina inlägg/vad du delar. Du uppmanas att granska integritetspolicyn och insamling av information i praktiken på sådana, andra webbplatser och webbsidor för sociala medier.

Marknadsföring och kontaktas ej

Vi kan skicka information om oss då och då, om du har gett oss ditt samtycke (om så krävs).

Align ger dig möjlighet att anmoda om att sluta ta emot elektronisk kommunikation från antingen Align eller våra partner genom att ta tillbaka ditt samtycke. Om du inte önskar att ta emot meddelanden från oss, ber vi dig säga det till oss, när vi ber om din information eller skriva när som helst via E: remove@aligntech.com och se till att nämna landet du befinner dig i. Du kan också använda den praktiska avregistreringsfunktionen, som ingår i alla e-postmeddelanden. Vänligen ge oss tillräckligt med tid för att behandla din begäran.

Tänk på att ett tillbakadragande av samtycke inte gäller all nödvändig kommunikation, såsom att svara på en förfrågan, och upphävs om du senare ber om information från oss, t.ex. om du registrerar dig för att få nyhetspåminnelser från oss.

Sociala medier

Användargenererat Innehåll. Om du använder Facebook, Twitter eller andra sociala medier med offentliga kontoinställningar och du hash-taggar med en av våra offentliga kampanjer – såsom #unbraceyoursmile, eller en som använder vårt produktnamn, t.ex. #invisalign, #invisalignteen, eller #invisalignTalk, kan vi ta dina recensioner av våra produkter bort från sociala mediers hemsidor eller lägga ut dem på våra webbsajter. Detta för att vi ska kunna dela dina åsikter om våra produkter med andra besökare på våra webbplatser. Innan de offentliggörs på våra webbplatser kommer dina kommentarer att granskas av oss. Använd inte dessa hashtags, om du inte vill att dina recensioner offentliggörs på våra webbplatser.

Om du publicerar eller på annat sätt offentliggör innehåll på en offentlig sociala medieplattform om dina erfarenheter med Invisalign och svara ”ja” på frågan, om vi får ha din tillåtelse att återpublicera inlägg på våra kanaler på till exempel Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) och eventuellt andra, förklarar du och garanterar att du är 13 år gammal eller äldre och att du godkänner villkoren, som står på vår sida på dessa webbplatser.

Om en förälder, vårdnadshavare eller någon annan blir medveten om användargenererat innehåll har delats från en person under 13 år, ber vi dem skicka ett e-postmeddelande till oss via InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Internationell dataöverföring

Align Technology opererar globalt och vi kan därför överföra dina personliga uppgifter till andra länder där Align är verksam, inklusive andra länder än ditt hemland. Dina personuppgifter kan också lagras på våra servrar, som ligger utanför ditt hemland. Vi upprätthåller dock skyddet av din information i enlighet med denna integritetspolicy och våra Bindande Företagsbestämmelser (BCR).
Förutom åtagandena i denna integritetspolicy har Align fastställt ett BCR-program (Bindande Företagsbestämmelser) som fastställer Aligns strategi för skydd och hantering av personliga uppgifter globalt. Vår BCR-policy kan hämtas via länken i föregående textavsnitt.
Om vi ​​överför din information till en av våra tjänsteleverantörer och partners utanför EES, gör vi det på grundval av de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen (Align Technologys bindande företagsbestämmelser) eller Privacy Shield.

Säkerhet

Våra webbplatser har säkerhetsåtgärder installerade för att försöka skydda mot förstörelse, förlust, missbruk och ändring, obehörig avslöjande eller åtkomst till information, som är under vår kontroll. Våra webbportaler, såsom Invisalign Doctor Site, överför all patientinformation (inklusive personlig information) kodad via HTTPS. För att komma åt dessa portaler krävs kundkonton, och de är inte tillgängliga för allmänheten.

Dina rättigheter

Om du har rätt till åtkomst, avslöjande, ändring eller radering (som bestäms av tillämplig lag), kan du kontakta oss på adressen eller e-postadressen nedan.

Till exempel kan invånare i Kalifornien en gång per kalenderår kostnadsfritt begära en lista över de avslöjanden som vi gör till tredje part för deras direktmarknadsföring. Det är inte vår praxis att sälja eller hyra ut personlig information till andra företag för deras direktmarknadsföring.

I samband med Align-företag i Europa kan enskilda personer kontakta oss angående sina rättigheter till:

 • Åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära radering av deras personliga uppgifter
 • Göra invändningar mot bearbetning av deras personliga uppgifter, be oss om begränsad hantering av deras personliga uppgifter eller begära överförbarhet.
 • Du kan när som helst säga nej (opt-out) till marknadsföringskommunikation, som vi skickar till dig. Du kan utöva den här rätten genom att klicka på länken ”avregistrera dig” eller ”opt-out” nederst i de e-postmeddelanden vi skickar dig i marknadsföringssyfte. För att säga nej till andra former av marknadsföring (såsom postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.
 • Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, även om vi har samlat in och behandlat dina personliga uppgifter med ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av hanteringen, som vi har genomfört före ditt tillbakadragande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personliga uppgifter, som utförts beroende på andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 • Du kan klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personliga uppgifter. För ytterligare information vänligen kontakta din regionala dataskyddsmyndighet.


I Singapore kan man i allmänhet anmoda om, att vi förser personer med information om hur de personuppgifter som är i vår ägo eller under vår kontroll, har använts eller kan ha använts eller avslöjats av oss det senaste året före dagen för en begäran. Eventuell anmodan om åtkomst kan bli föremål för en avgift, som täcker våra kostnader i samband med att förse dig med information om de personuppgifter som vi har om dig, och vi meddelar dig om hur stor avgiften kommer att bli efter att vi har tagit emot din anmodan om åtkomst till information.

Detta är bara exempel. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i din jurisdiktion som inte anges här.

 

Uppdateringar

Detta uttalande kan då och då uppdateras av oss. När vi gör det, listar vi datumet för den senaste uppdatering i början av uttalandet. Meddelande om sådana uppdateringar och/eller ändringar kommer att vara tillgänglig på våra webbplatser eller direkta till dig, om det krävs enligt lag. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom detta uttalande, för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och delar personliga uppgifter. Om du inte vill godkänna ändringar, ber vi dig om att inte fortsätta att använda våra webbplatser.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, hur vi i praktiken hanterar våra webbplatser, din information eller dina rättigheter till din information eller om dina handlingar på våra webbplatser, kontakta vänligen:

Vårt globala huvudkontor
Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, California 95134
Tel: 408 470 1000
Fax: 408.470.1010

EMEA huvudkontor
Align Technology Switzerland GmbH
Attn: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Risch-Rotkreuz, Switzerland
privacy@aligntech.com


Du kan också kontakta Aligns lokala enhet, som är ansvarig för hanteringen av dina uppgifter i ditt land. Ytterligare detaljer finns tillgängliga här.

Loading...