Stöd för varje del av din verksamhet.

Invisalign är inte bara världens mest avancerade system för genomskinliga tandskenor, vi är också en pålitlig partner som hjälper dig att utveckla din verksamhet och hjälper dig att lyckas.


Invisalign
Invisalign

Konsumenternas medvetenhet

Mer än 50 % av potentiella vuxna ortodontipatienter efterfrågar Invisalign-behandling specifikt.1

Invisalign
Invisalign

Smile Concierge-teamet

Patientkonciergeteamet hjälper konsumenter som har genomfört en leendebedömning på Invisalign.com att boka in möten med Invisalign-tandläkare som de själva väljer i sitt område.
Erbjudandet kan variera beroende på land.

Practice Support Service
Practice Support Service

ADAPT-konsulttjänst

Som ett resultat av ADAPT-tjänsten ökade de deltagande verksamheterna sin totala vinst i genomsnitt med 15 % inom sex månader efter genomförandet.2 Denna datadrivna, avgiftsbelagda konsulttjänst, som inkluderar virtuella 1:1-utbildningssessioner som fokuserar på dina behov, är ett utmärkt sätt att optimera ditt flöde och omvandla din verksamhet.
Erbjudandet kan variera beroende på land.

Practice-Support > Vertical Cards > #1 image
Practice-Support > Vertical Cards > #1 image

Marknadsföring i kontoret

Förutom att investera i marknadsföringsprogram för att locka patienter till din mottagning erbjuder vi marknadsföringsmaterial på mottagningen för att väcka intresse och samtal om Invisalign-systemet. Anpassningsbara broschyrer, affischer, videor med mera stöder konsumenternas konvertering i varje steg av patientens resa.

1 Uppgifter registrerade hos Align Technology från 15 juli 2017. Baserat på en undersökning av Hawk Research fick Invisalign-tandläkare som påbörjade minst ett Invisalign-uppdrag för vuxna under en genomsnittlig månad svara på följande frågor: Av de patienter som du träffar i följande åldersgrupper, hur många procent efterfrågar Invisalign? (USA n= 337). Läkarna fick ett arvode för sin tid.

2 Baserat på ett urval av 31 ortodontister (från Belgien, Frankrike, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA) med 6 månader i ADAPT-tjänsten i genomsnitt. Den totala vinstökningen är en uppskattning baserad på den genomsnittliga ökningen av det totala antalet påbörjade uppdrag (W&B och Invisalign) och den genomsnittliga proportionella ökningen av antalet påbörjade uppdrag med Invisalign, genom att jämföra ADAPT-data före och efter ADAPT med följande antaganden: ASP för Wire and Brackets (W&B) = 5 000 dollar och W&B-laboratorieavgift = 300 dollar; ASP för Invisalign = 6 000 dollar och Invisalign-laboratorieavgift = 1 256 dollar. Med total uppdragsvinst avses de totala intäkterna från alla påbörjade uppdrag minus de totala kostnaderna för laboratorieavgifter och omfattar inte andra kostnader. Perioderna före ADAPT normaliserades på verksamhetsnivå baserat på verksamhetens tid i ADAPT-tjänsten för att ta hänsyn till säsongsanpassning. 

Loading...