invis 17 miljoner leende har förvandlats.

Gå med de tusentals tandläkare som förändrar liv runt om i världen.

invis 17 miljoner leende har förvandlats.

Gå med de tusentals tandläkare som förändrar liv runt om i världen.

invis är en effektiv digital upplevelse.

Effektivisera ditt arbetsflöde samtidigt som du erbjuder en mer engagerande upplevelse för dina patienter.

invis är även för små leenden.

Nu har du ett skonsammare alternativ för behandling av barnens bettfel.

invis är vid din sida.

Från klinisk utbildning till marknadsföring och stödprogram för mottagningar – vi är här för att arbeta som en pålitlig partner för dig och din mottagning.

invis för en växande mottagning.

Invisalign-behandling kan hjälpa dig att bredda ditt behandlingsutbud och öka tillväxten av nya patienter med så mycket som 19 %.1

Utöka dina möjligheter som Invisalign-utbildad ortodontist.

Det finns en ökad efterfrågan i Europa för bättre munhälsa, estetik och tandjustering. Du kan ta tillvara på dessa möjligheter genom att införa Invisalign-systemet i din mottagning.

Över

Google-sökningar per månad för Invisalign-behandling i Europa 2

Dem tillfrågade ortodontisterna skulle välja genomskinliga tandskenor för att behandla sig själva framför någon annan tandregleringsanordning – med komfort, estetik och hygien som främsta skäl. 3

Dem tillfrågade tandläkarna håller med om att förbättring av förrestaurativ tandreglering med Invisalign-behandling kan gynna estetiken och funktionen hos patienten. 4
Smiling girl looking at the phone and wearing her transparent aligners
Align
Digital erfarenhet

”Det har aldrig varit viktigare med en mottagning med en digital upplevelse för att säkerställa mottagningens hållbarhet och kontinuiteten i vården.”

Ta med din mottagning in i framtiden.

Home > Cards > #1 > Image
Home > Cards > #1 > Image

Omvandla mottagningen

Att finnas tillgänglig digitalt handlar om att uppnå önskade resultat för dig och dina patienter.

Home > Cards > #2 > Image
Home > Cards > #2 > Image

Innovativa lösningar för modern vård

Optimera din vård och dina patienters upplevelser med Invisalign-behandling med genomskinliga tandskenor.

Home > Cards > #3 > Image
Home > Cards > #3 > Image

Stöd när du behöver det

Vi erbjuder all den utbildning som du behöver för att fortsätta att utveckla din verksamhet.

Home page > 17M smiles
Home page > 17M smiles

17 miljoner leenden runtom i världen och det bara fortsätter5

Den bästa rekommendationen är ett vackert leende. Det är därför som människor överallt väljer en Invisalign-behandling.


Digital Dental Office - Treatments with Invisalign clear aligners
Digital Dental Office - Treatments with Invisalign clear aligners

Lär dig av dina kollegor och upptäck nya behandlingsmöjligheter.

Align Global Invisalign Gallery innehåller många uppvisningar av de senaste Invisalign-behandlingarna från olika länder.

1 Efter att ha lagt till Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena i mottagningens utbud.
Baserad på en undersökning av n=121 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena på sin mottagning och instämmer (”Instämmer” eller ”Instämmer helt”) i påståendet ”När vi började använda Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena på min mottagningen ökade antalet nya patienter”. Om de instämde fick de frågan ”Med hur stor procentandel ökade antalet nya patienter efter att Invisalign tillämpades på din mottagning?”. Uppgifter hos Align Technology, från och med den 10 januari 2020.

2 Genomsnittligt antal Google-sökningar per månad för Invisalign-behandling i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal mellan december 2019 och november 2020.

3 Baserat på en undersökning av nuvarande eller tidigare Invisalign-användare i EMEA (n=812 läkare), som tillfrågades ”Vilken typ av tandreglering skulle du välja att använda själv om du var tvungen?” (Välj från listan: Välj mellan: fast tandställning, keramikfästen, lingual tandställning, genomskinliga tandskenor). Därefter kommer frågan ”Varför är denna behandling att föredra?”. (Fritext: komfort n=249, estetik n=147, hygien n=89), Uppgifter hos Align Technology, från och med den 28 februari, 2020.

4 Baserat på en undersökning av n=106 europeiska Invisalign-tandläkare som har lämnat in 10 eller fler Invisalign-fall under de senaste 12 månaderna [January 2019-December 2019]. Dessa tandläkare tillfrågades om de höll med om påståendet att förbättring av förrestaurativ tandreglering med Invisalign-behandling kan gynna estetiken och funktionen hos patienten. 4-punktsskala där instämmer = instämmer helt och hållet eller instämmer. Inkluderar Invisalign-tandläkare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 6 augusti 2020. ​

5 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 30 september 2021.

Loading...