Ta med din mottagning in i den digitala världen.

Det är dags att utveckla din mottagning genom att införa digitala lösningar som ger dig och dina patienter en smidig helhetsupplevelse.

Behandla dina patienter med ett smidigt och heltäckande digitalt arbetsflöde.

Ta bild
Skanna
Planera
Behandla
Bevaka
Before and after treatment with Invisalign aligners
Before and after treatment with Invisalign aligners

TA BILD

Kontakta konsumenterna innan de blir patienter och få dem att bli entusiastiska över Invisalign-behandlingsalternativen innan de ens kommer till din mottagning.

My Invisalign-mobilappen

Den här digitala helhetsupplevelsen hjälper patienterna att hålla koll på behandlingen med hjälp av en spårningsfunktion för tandreglering och mycket mer.

Invisalign SmileView simulering

Det här snabba och enkla verktyget är ett bekvämt sätt för patienterna att se hur deras leende skulle kunna se ut.

Invisalign Virtual Appointment 1

Virtuella möten är ett bekvämt sätt för dig att besvara patienternas frågor innan du tar in dem för en undersökning.

Invisalign Provider With iTero System
Invisalign Provider With iTero System

SKANNING

Inga fler analoga avtryck! Det är bara att skanna. Det har aldrig varit så enkelt att samla in patientdata.

Invisalign Photo Uploader

75 % av ortodontisterna föredrar kvaliteten på bilderna med Invisalign Photo Uploader 2 framför DSLR-kameran när de skickar Invisalign-uppdrag för behandling.

iTero intraoral skanner och Invisalign Outcome Simulator

Digitala avtryck är inte bara 59 % snabbare än konventionella avtryck 3, 60 % av patienterna som visats en Invisalign-resultatsimulering på iTero-skannern påbörjar en Invisalign-behandling.4

Invisalign smile Before and after
Invisalign smile Before and after

PLANERA

Planera behandlingen på dina egna villkor – när som helst, var som helst.

ClinCheck Pro 6.0-programvara

Molnbaserad behandlingsplanering på dina villkor. Var som helst, när som helst, på Mac, PC och iPad.

ClinCheck ”In-Face” visualiseringsverktyg

Ger dig möjlighet att se en 3D-visualisering av patientens tänder i en bild på deras ansikte, för förbättrad behandlingsplanering och patientkonvertering.

Erbjudandet kan variera beroende på land.

Screen Shot 2020-05-29 at 10.13 1@2x
Screen Shot 2020-05-29 at 10.13 1@2x

BEHANDLA

Med de utökade digitala verktygen för behandlingsplanering kan du och dina patienter se hur ett nytt leende kan förändra deras ansikte.

Invisalign-systemet

Utformad med SmartTrack-material och SmartForce-funktioner för mer exakt kontroll av tandrörelsen. SmartStage-tekniken optimerar dessutom utvecklingen av tandrörelser, vilket förbättrar förutsägbarheten och minskar oönskade störningar.

Vivera-retainrar

Du har förvandlat deras leende med världens mest avancerade och genomskinliga tandskenor.

VivieraRetainer 3@2x
VivieraRetainer 3@2x

BEVAKA

Dra nytta av verktyg för fjärrövervakning för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om dina patienter.

Invisalign – Virtual Care1

Patienterna vill nu mer än någonsin ha bekvämlighet. Med Invisalign Virtual Care1 kan du hålla virtuell kontakt med patienterna och övervaka deras behandlingsförlopp på distans.

Erbjudandet kan variera beroende på land.

Samarbeta med en världsledare för att förändra fler leenden.


förvandlad5, inklusive 4.5 miljoner tonåringar

iTero Element-skannrar

beprövad precision för skanning av hela tandbågen6

Den mest avancerade och

genomskinliga tandregleringssystemet i världen.6

[EMEA] Going Digital > Featured Card

”Invisalign-behandlingen är ett ultimat sätt att bygga upp din mottagning på”

 

Dr Toussaint Crawford

Fortfarande osäker? Här är fler saker att tänka på.


Overbite DarkBG 1
Overbite DarkBG 1

Vilka fall kan behandlas med Invisalign-system?

eyJwYXRoIjoiYWxpZ250ZWNoLTJcL2FjY291bnRzXC8wZlwvND
eyJwYXRoIjoiYWxpZ250ZWNoLTJcL2FjY291bnRzXC8wZlwvND

Att förbli betydelsefull i en digital värld

teen 1
teen 1

4.5 miljoner tonåringar påbörjar Invisalign-behandling

1 Invisalign Virtual Appointment och Invisalign Virtual Care gjordes tillgängliga i samband med covid-19-pandemin och myndighetspåtvingade restriktioner för patientrörlighet och stängning av kliniker på grund av hälso- och säkerhetsskäl. De utformades för att koppla Invisalign-tandläkare till sina patienter och stödja metoder för att säkerställa kontinuitet i behandlingen, men inte för att helt ersätta personliga möten och kontroller. Patienter kommer att behöva komma till mottagningen enligt beslut från deras läkare. Innan du använder Invisalign Virtual Appointment och Invisalign Virtual Care, ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser och professionell praxis tillåter dig att interagera med patienter via sådana verktyg.

2 Svarande som är Invisalign-utbildade ortodontister (N=27) fick frågan ”Vilket foto känner du dig mest bekväm med att skicka in till Align för Invisalign-behandling?” och fick fyra slumpmässigt utvalda foton sida vid sida enligt följande: Invisalign Photo Uploader (IPU) med en iPhone XS Plus + Ring Flash; IPU med en iPhone XS Plus + Smart Phone Dental Light; IPU med en iPhone XS Plus; Canon EOS Rebel T5i DSLR-kamera + Ring Flash. Uppgifter i dataregister hos Align Technology fr.o.m. 3 december 2019.

3 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1, Rana Turunc och Halenur Bilir. ”Comparison of digital and conventional impression techniques: evaluation of patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clinical outcomes.” BMC Oral Health. Publicerad online 30 januari 2014. n = 24 i en studie som jämför polyeter med Cerac.

4 Baserat på en undersökning av n = 101 ortodontister och allmänna tandläkare (från USA, Kanada och Storbritannien, i juli 2018; Allmänna (GP) = 60, Orto = 41) som använde Invisalign Outcome Simulator under det senaste året och fick frågan ”För patienter som fick välja Invisalign-behandling under de senaste 12 månaderna och för vilka du har använt Invisalign Outcome Simulator.

5 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 30 september 2021.

6 Baserat på en undersökning där n=2 752 Invisalign-tandläkare fick frågan hur mycket de håller med eller inte håller med om följande påstående: ”Invisalign är världens mest avancerade digitala tandregleringssystem.” Tandläkare tillfrågades i USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Kina, Japan samt Australien och Nya Zeeland. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 juli 2020.

7 Noggrannhet definieras som en kombination av korrekthet och precision som testats. Baserat på resultaten av 9 granskade artiklar från 2018 och 2019. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 22 juli 2020.​

Loading...