invis är att expandera din mottagning.

Invisalign-behandlingen kan hjälpa dig att bredda ditt behandlingsutbud.2

invis är 14 miljoner leende som har förvandlats.

Gå med de tusentals tandläkare som förändrar liv runt om i världen.

invis är framtidsinriktad, digital tandvård

Effektivisera ditt arbetsflöde samtidigt som du erbjuder en mer engagerande upplevelse för dina patienter.

invis är utökade möjligheter för din klinik.

Om du kan erbjuda Invisalign-behandlingar till dina patienter, innebär det att du kan erbjuda ett friskt, vackert leende i dina framtida behandlingsplaner.

invis är vid din sida.

Från klinisk utbildning till marknadsföring och stödprogram för mottagningar – vi är här för att arbeta som en pålitlig partner för dig och din mottagning.

invis är att expandera din mottagning.

Invisalign-behandlingen kan hjälpa dig att bredda ditt behandlingsutbud.2

invis är 14 miljoner leende som har förvandlats.

Gå med de tusentals tandläkare som förändrar liv runt om i världen.

Utöka dina möjligheter som Invisalign-utbildad tandläkare.

Nu är det dags att bli en Invisalign-tandläkare. Med en ökad efterfrågan i Europa på estetik och tandreglering kan du ta tillvara på dessa möjligheter genom att införa Invisalign-systemet och behandlingar med genomskinlig tandskena i din mottagning.

Över

Google-sökningar per månad för Invisalign-behandling i Europa3

av de tillfrågade tandläkarna rapporterade en ökning av antalet nya patienter4

av de tillfrågade tandläkarna rapporterade att Invisalign-behandling förbättrar patienternas självförtroende i sitt leende.5
Align
Digital erfarenhet

”Upptäck en serie lättanvända digitala lösningar som ger dina patienter en smidig behandlingsupplevelse, från början av arbetsflödet till slutet”

Förbättra din mottagning för dina patienter.

Omvandla mottagningen

Att finnas tillgänglig digitalt handlar om att uppnå önskade resultat för dig och dina patienter.

Innovativa lösningar för modern vård

Optimera din vård och dina patienters upplevelser med Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena.

Stöd när du behöver det

Vi erbjuder all den utbildning som du behöver för att fortsätta att utveckla din verksamhet.

14 miljoner leenden runtom i världen och det bara fortsätter6

Den bästa rekommendationen är ett vackert leende. Se varför miljontals kunder har valt Invisalign-behandling.


Lär dig av dina kollegor och upptäck nya behandlingsmöjligheter.

Invisalign Go-galleriet erbjuder en riklig presentation av de senaste Invisalign-behandlingarna från hela världen.

1 Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. Juni 2018;153(6):834–41.

2 efter att ha lagt till Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor i sin mottagning. Baserad på en undersökning av n=121 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena på sin mottagning och instämmer (”Instämmer” eller ”Instämmer helt”) med påståendet ”Antalet nya patienter som kommer till min mottagning har ökat efter att jag börjat erbjuda Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena”. Om de instämde fick de frågan ”Med hur stor procentandel ökade antalet nya patienter efter att du börjat erbjuda Invisalign på din mottagning?”. Uppgifter hos Align Technology, från och med den 10 januari 2020.

3 Genomsnittligt antal Google-sökningar per månad för Invisalign-behandling i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal mellan december 2019 och november 2020.

4 efter att ha lagt till Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor i sin mottagning. EU:s ansvarsfriskrivning: Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De tillfrågades i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har fått fler nya patienter sedan jag började erbjuda Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena som behandlingsalternativ.”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.

5 Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De ombads att ange i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag håller med om att Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor förbättrar självförtroendet mina patienter har för sitt leende.”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.

6 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 30 september 2021.

Loading...