Invisalign-systemet

Vi erbjuder en helt digitaliserad upplevelse med en rad produkter som är utformade för att hjälpa ortodontister att få de kliniska resultat de vill ha och patienter att få det leende de alltid har velat ha.


Invisalign-systemet:

Den är utformad för att hjälpa dig att behandla patienter från början till slut.

Genomskinliga tandskenor är bara en del av det som gör Invisalign till ett behandlingsalternativ som är att föredra. Vårt system är utformat för att hjälpa dig att göra allt: från att skapa digitala avtryck till att hålla de transformerade leendena på plats.

SmartTrack-material

De genomskinliga Invisalign-tandskenorna använder SmartTrack-material som bevisligen förbättrar tandrörelsen.3

SmartForce-fästen

Våra SmartForce-fästen är små tandfärgade former som fästs på patientens tänder och som hjälper tandskenan att applicera rätt mängd kraft i rätt riktning.

Invisalign- och Vivera-retainrar

När du har fått dina patienters leenden att se bra ut kommer nästa steg för att bibehålla leendena med diskreta, praktiskt taget osynliga Invisalign-/Vivera-retainrar som är tillverkade av samma material som våra genomskinliga tandskenor.

Genomskinliga Invisalign-tandskenor

Skräddarsydda tandskenor med toppmoderna funktioner för att behandla ett brett spektrum av fall och ge optimal patientkomfort.

Invisalign Photo Uploader

Skapa patientprofiler, ta patientbilder på ett enkelt sätt och skicka dem snabbt till Invisalign Doctor Site.

iTero Digital Imaging

Skapa 3D-bilder av dina patienters tänder på bara 60 sekunder, med färre avvisningar1 och inga kladdiga avtryck.2

Det egenutvecklade ClinCheck-programmet

Vårt ClinCheck-program gör det möjligt för läkare att se varje tandrörelse och planera varje behandling från början till slut.

SmartTrack-material

De genomskinliga Invisalign-tandskenorna använder SmartTrack-material som bevisligen förbättrar tandrörelsen.3

SmartForce-fästen

Våra SmartForce-fästen är små tandfärgade former som fästs på patientens tänder och som hjälper tandskenan att applicera rätt mängd kraft i rätt riktning.

Invisalign- och Vivera-retainrar

När du har fått dina patienters leenden att se bra ut kommer nästa steg för att bibehålla leendena med diskreta, praktiskt taget osynliga Invisalign-/Vivera-retainrar som är tillverkade av samma material som våra genomskinliga tandskenor.

Genomskinliga Invisalign-tandskenor

Skräddarsydda tandskenor med toppmoderna funktioner för att behandla ett brett spektrum av fall och ge optimal patientkomfort.

Invisalign Photo Uploader

Skapa patientprofiler, ta patientbilder på ett enkelt sätt och skicka dem snabbt till Invisalign Doctor Site.

iTero Digital Imaging

Skapa 3D-bilder av dina patienters tänder på bara 60 sekunder, med färre avvisningar1 och inga kladdiga avtryck.2

Behandla dina patienter med ett smidigt och heltäckande digitalt arbetsflöde.

TA BILD

Kontakta konsumenterna innan de blir patienter och få dem att bli entusiastiska över Invisalign-behandlingsalternativen innan de ens kommer till din mottagning.

SKANNING

Inga fler analoga avtryck! Det är bara att skanna. Det har aldrig varit så enkelt att samla in patientdata.

PLANERA

Planera behandlingen på dina egna villkor – när som helst, var som helst.

BEHANDLA

Behandla med utökade digitala verktyg för behandlingsplanering så att du och dina patienter kan se hur deras nya leende kan förändra deras ansikte.

BEVAKA

Dra nytta av verktyg för fjärrövervakning för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om dina patienter.

Exceptionella resultat:

Ge exakta resultat med tillförsikt.

Du kan få förutsägbara resultat med Invisalign First-systemets unika kombination av tre patenterade tekniker: SmartTrack-material, SmartForce-funktioner och SmartStage-teknik. SmartTrack-materialet ger faktiskt 75 % mer förutsägbar tandrörelse4 jämfört med Invisalign-retainrar som tidigare tillverkades av EX30-material i ett enda lager.

Kontakta dina patienter var du än befinner dig.

Vi har skapat en uppsättning digitala lösningar som hjälper dig att komma i kontakt med dina patienter för att säkerställa kontinuiteten i vården.

SmileView

Invisalign SmileView är en simulering av hur patientens leende kan se ut efter en Invisalign-behandling.

Invisalign Virtual Appointment5

Med det här verktyget kan du och din personal boka videobesök för att diskutera Invisalign-behandlingen med dina patienter.

Invisalign Photo Uploader

Effektivisera ditt arbetsflöde med en mobilapp som låter dig ta bilder av dina patienter under varje fas av behandlingen och sedan omedelbart ladda upp bilderna till Invisalign Doctor Site.

Invisalign Virtual Care6

Den här funktionen, som är inbyggd i appen My Invisalign, hjälper dig att ansluta till dina patienter på distans för att hjälpa till att spåra behandlingsförloppet och ge feedback.

Bygg upp din kliniska kompetens och ditt självförtroende med Align Education.

En del av att vara en Invisalign-ortodontist är att hålla sig uppdaterad om de senaste innovationerna, behandlingarna, fallstudierna och utvecklingen av verksamheten. Få tillgång till en mängd innehåll på webbplatsen Align Education.

Led förändringen av den digitala tandvården med ADAPT-konsulttjänsten.

ADAPT är ett holistiskt, väldigt personligt stöd för optimering av verksamheten och stöd för kundtjänst som kombinerar din information och erfarenheter med vår expertis för att förändra din verksamhet. ADAPT är ett separat avgiftsbaserat konsultföretag. Som ett resultat av ADAPT-tjänsten ökade de deltagande verksamheterna sin totala vinst i genomsnitt med 15 % inom sex månader efter genomförandet. Det är en datadriven, avgiftsbaserad konsulttjänst som är utformad för att optimera ditt flöde.7

1 iTero digitala avtryck som skickats in för produktion av Invisalign-tandskenor ger 10 gånger färre avslag jämfört med PVS-avtryck som skickats in för produktion av Invisalign-tandskenor. Beräkningarna av antal kasseringar baseras på kumulativa registreringar av PVS- och iTero-skanningar från januari 2017 till juni 2018. Uppgifter registrerade hos Align Technology från juli 2018.

2 Med uppgraderingen av programvaran iTero 1.5 kan patientskanning utföras på så snabbt som 60 sekunder med samma noggrannhet och tillförlitlighet som du har förväntat dig av iTero-skannrar.Detta är baserat på 40 iRecord-skanningssessioner med en genomsnittlig skanningstid på 58 sekunder av 2 erfarna personer som skannar. Uppgifter registrerade hos Align Technology, från den 10 februari 2017.

3 jämfört med tandskenor som är tillverkade av ett enda lager (EX30) material.

4 Uppgifter registrerade hos Align Technology, från den 27 mars 2015.

5 Ansvarsfriskrivning: Invisalign Virtual Appointment gjordes tillgängligt i samband med covid-19-pandemin och myndighetspåtvingade restriktioner för patientrörlighet och stängning av mottagningar på grund av hälso- och säkerhetsskäl. Det här verktyget är utformat för att koppla Invisalign-tandläkare till sina patienter och stödja mottagningar för att säkerställa kontinuitet i behandlingen. Invisalign Virtual Appointment är inte utformat för att helt ersätta personliga möten och kontroller. Innan du använder verktyget ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser tillåter dig att interagera med patienter med ett verktyg som Invisalign Virtual Appointment.

6 Ansvarsfriskrivning: Invisalign Virtual Care gjordes tillgängligt i samband med covid-19-pandemin och dess restriktioner för att säkerställa patientrörlighet under rådande hälso- och säkerhetssituation. Det här verktyget är utformat för att koppla Invisalign-tandläkare till sina befintliga patienter och stödja mottagningar för att säkerställa kontinuitet i behandlingen. Invisalign Virtual Care ersätter inte mottagningsbesök. Patienter kommer att behöva komma till mottagningen enligt beslut från deras läkare. Innan du använder verktyget ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser och professionell praxis tillåter dig att interagera med patienter med ett verktyg som Invisalign Virtual Care.

7 Baserat på ett urval av 31 ortodontister (från Belgien, Frankrike, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA) med 6 månader i ADAPT-tjänsten i genomsnitt. Den totala vinstökningen är en uppskattning baserad på den genomsnittliga ökningen av det totala antalet påbörjade uppdrag (W&B och Invisalign) och den genomsnittliga proportionella ökningen av antalet påbörjade uppdrag med Invisalign, genom att jämföra ADAPT-data före och efter ADAPT med följande antaganden: ASP för Wire and Brackets (W&B) = 5 000 dollar och W&B-laboratorieavgift = 300 dollar; ASP för Invisalign = 6 000 dollar och Invisalign-laboratorieavgift = 1 256 dollar. Med total uppdragsvinst avses de totala intäkterna från alla påbörjade uppdrag minus de totala kostnaderna för laboratorieavgifter och omfattar inte andra kostnader. Perioderna före ADAPT normaliserades på praktiknivå baserat på mottagningens tid i ADAPT-tjänsten för att ta hänsyn till säsongsanpassning.

Loading...