invis är innovativ behandling för växande tonåringar.

Nu med utökade precisionsvingar.

Varför använda Invisalign med mandibelframdragande tandställning?

Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning är en kliniskt beprövad1 metod för klass ll-korrigering hos tonårspatienter som ger möjlighet att behandla mer komplexa tonårsfall.

Effektiv behandling

Samtidigt som käken ställs framåt och patientens tänder riktas in.

Patientens bekvämlighet2

Patienterna rapporterar om att de är nöjda och att bekvämligheten är ökad jämfört med traditionella, fasta tandställningar.

Kliniskt beprövad3

En klinisk studie med fyrtio patienter visade att Invisalign-behandling med mandibulär framdragning är effektiv för att behandla bettfel klass II hos växande tonåringar.

Och nu mer hållbara4

Tre viktiga ändringar i konstruktionen gör vingarna mer hållbara än de tidigare vingarna.

Vilka patienter lämpar sig för Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning?

Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning är avsedd för både unga och äldre ungdomar med retrognatiska bettfel klass II i permanent dentition eller stabil och senväxt dentition. Den utökade funktionen med precisionsvingar är integrerad i Invisalign oikomiskalvoihin.

Så fungerar utökade precisionsvingar

New Mandibular Advancement > How it works image 1
New Mandibular Advancement > How it works image 1
Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning gör det möjligt att samtidigt anpassa och jämna ut tänderna.
New Mandibular Advancement > How it works image 2
New Mandibular Advancement > How it works image 2
Klass II-korrigeringar kan göras i ett eller flera steg.

Nu med utökade precisionsvingar.

Utökade precisionsvingar ger tre viktiga förbättringar för Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning:

Längre och böjda vingar

För ökad hållbarhet5.

Större överlappning av de övre och undre vingarna

Hjälper till att hålla käken framåt6.

Ytterligare ett fäste

Ett extra ledband läggs till på varje vinge.

image 3 - mobile version

Video i fokus

Se Dr Eugene Kohlov i Toronto, Kanada som delar med sig av sin erfarenhet av Invisalign med mandibelframdragande tandställning.

Invisalign Doctor

”Jag blir glad av att se hur lyckliga mina patienter är när de ler”

Dr Eugene Kholov, Kanada

Ta en titt på vad våra tonårspatienter har att säga om Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning.

New Mandibular Advancement > Teen interviews_Video_Image

Kliniskt protokoll och bästa praxis

Läs mer om våra kliniska protokoll och bästa praxis på learn.invisalign.com eller genom att kontakta din lokala Invisalign-representant.

1
Inlämning av uppgifter

Intraorala bilder med fler bilder för MA

2
Fas före MA (valfritt)

Syfte: tillåt placeringen av vingar eller för att möjliggöra den första framryckningen

Klinisk behandling: Pre-MA kommer automatiskt att göras i följande situationer för framgångsrik placering av precisionsvingar- >7 mm djupt bett•  >20 graders rotation av kindtänder•  Klass II Div 2 framtänderna avancerar först, får 2 mm överbett•  Korrigering av korsbett för att få mellan -2 mm till 4 mm posteriort överbett•  Eller tandförflyttning enligt läkarens instruktioner•  Begränsade kliniska preferenser•  Anpassad stadieindelning är inte tillåten för att kunna placera precisionsvingar så snabbt som möjligt

Boka tid för:•  Placering av fästen 

3
Fas före MA

Syfte: prioritera framskjutning av underkäken samtidigt som samtidig tandrörelse tillåts, vilket kan vara begränsat för tänder som täcks av precisionsvingar

Klinisk behandling: Klass II-korrigering, tandbågskoordinering, reducering av överbett, anpassning och utjämning av tänder•  Precisionsvingar för att korrigera läkarens specifikation av AP-korrigering•  Begränsade funktioner underprecisionsvingar•  Begränsade kliniska preferenser•  Ingen anpassad stadieindelning

Boka tid för:• Patientutbildning• Ta bort eventuella fästen om de använts i pre-MA, annars behövs de inte• Om ingen pre-MA, placering av fästen

4
Övergångsfas

Syfte: hålla underkäken i ett avancerat läge i väntan på att Invisalign-tandskenorna eller extra tandskenor levereras

Klinisk behandling:• Skanna innan du levererar tillfälliga tandskenor• Ingen ytterligare tandförflyttning• Fyra steg av tillfälliga tandskenor håller käken i den korrigerade positionen

5
Standard Invisalign-behandling (extra tandskenor)

Syfte: slutför sammanbitning

Klinisk behandling: nya journaler lämnas in som standard Invisalign-behandling genom flera beställningar för tandskenor• Kliniska preferenser följs utom fördröjning av fästen (enligt vanlig Invisalign-behandling)• Slutföra utjämning av Spees kurva• Tandläkarmässigt korrigera eventuella återstående bettfel klass II• Samordna och detaljera tandbågarna

Boka tid för:•  Placering av fästen

6
Retention
Retention-protokoll för att behålla tandställningen i klass I-position för att förhindra återfall (t.ex. Vivera-retainrar)

1 Data registrerad hos Align Technology, från och med 29 juni 2018. Baserat på n=40 från en klinisk multicenter NA IDE-studie.

2 Baserat på den globala undersökningen i december 2020 till mars 2021 i NA, EMEA och APAC-regionerna som omfattade följande länder: USA, Kanada, Frankrike, Italien, Spanien, Brasilien, Australien, Kina, Japan, 209 ortodontister inom Invisalign svarade på frågan: ”Ange om du instämmer med följande uttalande: ”Invisalign-behandling med mandibelframdragande tandställning är bekvämare för patienten än de funktionella klass II-tandställningar som jag har använt tidigare (Twin Block, Herbst, o.s.v.).” ”Ange om du instämmer med följande uttalande: ”Mina patienter är mer nöjda med Invisalign-behandlingen med mandibelframdragande tandställning jämfört med mina patienter som behandlas med traditionella ortodontiska tandställningar av klass II (t.ex. Twin Block, Herbst, o.s.v.).” Skalan för instämmande är 1–4 där 1 är ”Instämmer inte alls” och 4 är ”Instämmer helt”. Uppgifter registrerade hos Align Technology, från den 20 april 2021

3 Uppgifter registrerade hos Align Technology från februari 2017

4 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 27 september 2021.

5 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 27 september 2021

6 Baserat på analys av programvarans planerade vertikala överlappning mellan övre och undre vingar för 1 976 fall av Invisalign-behandling med precisionsvingar för mandibelframdragande tandställning som producerats mellan den 1 maj 2021 och den 30 juni 2021. Fall förbereddes med både precisionsvingar och utökade precisionsvingar med identiska behandlingsstadier och behandling. Data registrerad hos Align Technology, den 27 september 2021.

Loading...