Ingen behandling är den andra lik.

Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena har visat sig vara framgångsrik när det gäller att behandla bettfel av klass I, II och III. Invisalign-systemet kan hjälpa dig att uppnå dina kliniska mål, från enkla tandrörelser till mer komplexa fall.

Se vad en Invisalign-behandling kan göra.

Klass II
Klass III
Främre korsbett
Glesställning
Öppet bett
Trångställning
Djupt bett
Extraktion
Mandibulär framdragning
Avvikelse i mittlinjen
Smal tandbåge
Fas 1-behandling
Posteriört korsbett
Kirurgisk behandling
Allmänt rakare tänder

Fallstudie i fokus:

Klass II


Klass II – eller ”överbett” – är ett tillstånd som orsakas av att överkäken är framskjuten i förhållande till underkäken, vilket visar sig i den första kindtandens läge. Detta påverkar det ocklusala förhållandet mellan båda tandbågarna.

Patientinformation:

Ålder: 24 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

21 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Klass III


Klass III – eller ”underbett” – är ett tillstånd som orsakas av att överkäken är bakåtdragen i förhållande till underkäken, vilket visar sig i den första kindtandens läge. Detta påverkar det ocklusala förhållandet mellan båda tandbågarna.

Patientinformation:

Ålder: 27 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

28 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Främre korsbett


Främre korsbett är ett onormalt förhållande mellan en eller flera framtänder på både under- och överkäken och tunga och läppar, vilket resulterar i att tänderna längst ner i munnen sticker över tänderna i överkäken.

Patientinformation:

Ålder: 31 Kön: Man Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Comprehensive

Total behandlingstid:

17 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Glesställning


Gluggar mellan tänderna – eller diastema – är ett tillstånd där det finns ett alltför stort utrymme mellan intilliggande tänder i tandbågen.

Patientinformation:

Ålder: 11 Kön: Man Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Lite

Total behandlingstid:

8 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Öppet bett


Öppet bett är ett tillstånd där det inte finns någon vertikal överlappning mellan framtänderna i centralocklusion. Den kan vara begränsad till framtänderna eller omfatta även några bakre tänder.

Patientinformation:

Ålder: 29 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

19 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Trångställning


Trångställning är ett tillstånd där det finns en diskrepans mellan tändernas storlek och det utrymme som finns tillgängligt för att anpassa tänderna i tandbågen.

Patientinformation:

Ålder: 41 Kön: Man Invisalign-behandlingsalternativ: i7

Total behandlingstid:

4 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Djupt bett


Djupt bett är ett tillstånd där den vertikala överlappningen mellan framtänderna i centralocklusion är 30-40 %.

Patientinformation:

Ålder: 30 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Teen

Total behandlingstid:

24 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Extraktion


Extraktion är avlägsnande av en eller flera tänder när ett stort utrymme måste skapas för att anpassa och skapa ett korrekt ocklusalt förhållande mellan de återstående tänderna.

Patientinformation:

Ålder: 16 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

16 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Mandibulär framdragning


Invisalign-behandling med framflyttning av underkäken är avsedd för växande patienter med retrognatiska bettfel klass II i permanent dentition eller stabil och senväxt dentition. Den speciella funktionen med precisionsvingar är integrerad i Invisalign-tandskenan.

Patientinformation:

Ålder: 13
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Teen med MA

Total behandlingstid:

15 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Avvikelse i mittlinjen


Avvikelse i mittlinjen är ett tillstånd där den centerade linjen i över- och underkäksbågarna är felplacerad i förhållande till ansiktets mittlinje.

Patientinformation

Ålder: 35 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid

10 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Smal tandbåge


Smala tandbågar är ett tillstånd där den tvärgående bredden på över- och/eller underkäkens bågar är för smal för att tänderna ska kunna riktas in ordentligt och ha god bettkontakt.

Patientinformation:

Ålder: 21 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Comprehensive

Total behandlingstid:

11 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Fas 1-behandling


Interceptiv behandling för unga patienter (6-10 år): Tidig behandling kan ligga i patientens intresse om problemet är något som kan bli allvarligare med tiden om det inte behandlas. - Avbryta det framväxande problemet, eliminera orsaken, styra tillväxten av ansikts- och käkben och ge tillräckligt med utrymme för de nya permanenta tänderna.

Patientinformation:

Ålder: 9 Kön: Man Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Teen med MA

Total behandlingstid:

13 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Posteriört korsbett


Posteriort korsbett innebär att gruppen av nedre tänder längst bak i munnen sticker över tänderna i överkäken, eller att de övre tänderna är placerade så tätt mot de nedre tänderna att tungan glider mot de nedre tändernas baksida.

Patientinformation:

Ålder: 24 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

29 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Kirurgisk behandling


Kirurgisk behandling används för att korrigera en skelettavvikelse som orsakar ett bettfel.

Patientinformation:

Ålder: 21 Kön: Man Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Comprehensive

Total behandlingstid:

21 månader

FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Allmänt rakare tänder


Vissa leenden har inget ”fel” alls, men små korrigeringar kan göra stor skillnad i patientens liv. Med Invisalign-behandling kan dina patienter nu få ett leende som de kommer att älska upp till 50 procent snabbare. 1 2

Patientinformation:

Ålder: 62 Kön: Kvinna Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Full

Total behandlingstid:

13 månader

FöreEfter

Bläddra bland resultaten bland över 1,000 fall

Se alla fallstudier om Invisalign. De är filtrerbara efter behandlingen du är intresserad av i Align Global Gallery.

Fallen inkluderar:

Klass II
Klass III
Främre korsbett
Glesställning
Öppet bett
Trångställning
Djupt bett
Extraktion
Förskjutning
av underkäken
Diskrepans i mittlinjen
Smala tandbågar Behandling i
fas I Bakre korsbett
Kirurgisk behandling
Generellt rakare tänder

1 Vid alla Invisalign-behandlingar rekommenderas byte av skena varje vecka (med standardprotokoll för stegvis behandling) för Invisalign Full, Invisalign Teen, Invisalign Lite, Invisalign Assist och Invisalign Go-produkterna. Tandläkaren bestämmer om byte av skenor ska ske varje vecka. Övervaka tandrörelser som rotationer, extrusioner och betydande rotrörelser, särskilt blå och svarta rörelser i analysen av tandförflyttning (TMA). Beroende på hur patienten reagerar på behandlingen, särskilt fullvuxna personer, kan du överväga längre perioder mellan bytena av tandskenor.

2 med byte av tandskena varje vecka, jämfört med två veckors användning av tandskena baserat på behandlingstiden för de första ClinCheck-behandlingsplanerna

 

Loading...