Invisalign är det mest avancerade och genomskinliga tandregleringssystemet i världen.1

Invisalign-systemet är det mest erkända varumärket för genomskinliga tandskenor för potentiella patienter2. Vårt system har visat sig ge snabba och exakta kliniska resultat genom att kombinera teknik och anpassning. Invisalign-systemet är en integrerad del av ett heltäckande arbetssätt och har potential att förändra hur mottagningar tar hand om sina patienter.​

Dr Guy Deeming

Optimerad behandling från början till slut


 

SmartTrack-materialet är speciellt framtaget för Invisalign-systemet för att optimalt leverera de önskade kraftsystemen för att flytta tänderna på ett mer förutsägbart sätt.3

Skräddarsydd behandling baserad på år av forskning och information från miljontals patienter.

Invisalign-systemet kan hjälpa dig att utveckla både din mottagning och dina patienters leenden.

Ett branschledande team av ingenjörer och forskare som kontinuerligt arbetar för att förbättra vägen till ett vackert leende.

Invisalign 3d Aligners
Invisalign 3d Aligners

Bli en del av framgången.

Visste du att 75 % av möjliga tandregleringspatienter skulle kunna dra nytta av rakare tänder?4 Det är sant. Men det är bara början.

av de tillfrågade tandläkarna rapporterade en ökning av antalet nya patienter5

av de tillfrågade tandläkarna håller med om att Invisalign-patienter är mer villiga att acceptera rekommenderade tandvårdsbehandlingar6

av de tillfrågade patienterna sa att de gillade digitala avtryck bättre på grund av faktorer som tid, smak, kväljningar och komfort, och att de skulle råda en vän att be om digitala avtryck.7

[EMEA GP] Why Invisalign > Designed to elevate > Image
[EMEA GP] Why Invisalign > Designed to elevate > Image

Utformad för att förbättra upplevelsen för dig och dina patienter.

Genom att övergå till vårt innovativa, heltäckande digitala arbetsflödessvit kan du säkerställa en hållbar verksamhet och en högkvalitativ vård. Med hjälp av Invisalign, våra digitala behandlingsverktyg och intraorala iTero-skannrar kan du ge dina patienter en mer engagerande upplevelse och effektivisera arbetsflödet på mottagningen.

Behöver du mer information om våra digitala behandlingsverktyg?

Samarbeta med en världsledare för att förändra fler leenden.


förvandlade i hela världen 8

Den mest avancerade och

genomskinliga tandregleringssystemet i världen.9

iTero Element-skannrar

beprövad precision för skanning av hela tandbågen10

med behandling som använder genomskinliga tandskenor

1 Baserat på en undersökning där n=2 752 Invisalign-tandläkare fick frågan hur mycket de håller med eller inte håller med om följande påstående: ”Invisalign är världens mest avancerade digitala tandregleringssystem.” Tandläkare tillfrågades i USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Kina, Japan samt Australien och Nya Zeeland. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 juli 2020.​

2 Uppgifter registrerade hos Align Technology (konsument okt/nov 2017)​

3 Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkades av enskiktsmaterial (EX30).​

4 Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-1991. Brunelle, et. al. Journal of Dental Research (2/96) and NHANES data​

5 efter att ha lagt till Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De tillfrågades i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har fått fler nya patienter sedan jag började erbjuda Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena som behandlingsalternativ.”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.​

6 estetiska och restaurativa arbetssätt: baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor i sin mottagning. De tillfrågades i vilken grad de instämmer i påståendet ”En patient som behandlas med genomskinliga Invisalign-tandskenor är mer villig att acceptera rekommenderade estetiska eller restaurativa åtgärder”. Uppgifter hos Align Technology, från och med den 10 januari 2020.​

7 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1 Rana Turunc, och Halenur Bilir. ”Comparison of digital and conventional impression techniques: evaluation of patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clinical outcomes.” BMC Oral Health. Publicerad online 30 januari 2014. n = 24 i en studie som jämför polyeter med Cerac.​

8 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 30 september 2021.

9 Baserat på en undersökning där n=2 752 Invisalign-tandläkare fick frågan hur mycket de håller med eller inte håller med om följande påstående: ”Invisalign är världens mest avancerade digitala tandregleringssystem.” Tandläkare tillfrågades i USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Kina, Japan samt Australien och Nya Zeeland. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 juli 2020.​

10 Noggrannhet definieras som en kombination av korrekthet och precision som testats. Baserat på resultaten av 9 granskade artiklar från 2018 och 2019. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 22 juli 2020.​

Loading...