Användarvillkor

Senast uppdaterad 2016-10-05

Vår hemsida

Välkommen till Aligns webbplats (”webbplatsen”) – en webbsajt, som drivs av Align Technology, BV (kallad ”Align”, ”vi” eller ”oss” i dessa Allmänna Användarvillkor). Vi är ett företag som är registrerat i Rotkreuz i Schweiz med organisationsnummer CHE-146.357.660.

Läs noga igenom följande villkor för din användning av webbplatsen. Om du får åtkomst till, använder eller laddar ner information och/eller annat material från webbplatsen, samtycker du till att följa och vara bundna av användarvillkoren nedan (”Användarvillkor"). Om du inte accepterar dessa användarvillkor, ber vi dig att inte använda denna webbplats (eller något av det material som finns på den).

Det är viktigt att du noterar, att när du använder vissa delar av denna webbplats, kan din användning vara föremål för skydd av varumärke och annan information om copyright. Om så är fallet, måste du läsa och bekräfta, att du är införstådd med dessa varningar, innan du går till det relevanta avsnittet.

Observera att vi bland kan ändra dessa användningsvillkor. Om vi ​​gör det kommer vi att offentliggöra ändringarna på webbplatsen, så besök vänligen webbplatsen med jämna mellanrum för att läsa om ändringar. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att vi har gjort sådana ändringar, anses du uttryckligen ha givit ditt godkännande av de uppdaterade användarvillkoren. Datumet högst upp på denna webbsida anger, när dessa användarvillkor senast uppdaterades.

 1. Medicinsk ansvarsfriskrivning

  All information som finns på denna webbplats, inklusive information om tandhälsa, medicinsk- och hälsotillstånd, produkter och behandlingar, är endast för informationsändamål. Denna information ska inte betraktas som fullständig och är inte avsedd att användas i stället för patientbesök, samtal, konsultation eller rådgivning från en medicinsk fackperson eller eventuell information som finns på eller i förpackningar eller etiketter.
  Den information som erhålls genom att använda webbplatsen är inte uttömmande och täcker inte alla sjukdomar, fysiska tillstånd eller deras behandling. Informationen är endast avsedd för informationsändamål och ska användas på egen risk.
  Du får aldrig låta bli att ge tandläkar- eller medicinska råd eller dröja med att ge medicinsk rådgivning pga. något, du har läst på denna webbplats och du bör inte använda informationen på denna webbplats till att diagnostisera ett tand- eller hälsoproblem eller förskriva eventuella läkemedel.

 2. Användning av Webbplatsens innehåll

  De immateriella rättigheter på webbplatsen (inklusive t.ex. våra varumärken) och upphovsrätten till allt material som lagras, visas och är tillgängligt på webbplatsen ägs antingen av oss eller är licensierad till oss av tredje part (”Content"). Alla rättigheter är förbehållna av oss eller våra licensgivare.
  Du får inte använda, modifiera, kopiera, reproducera, vidarebefordra, lägga ut, göra inlägg, sända, distribuera, sälja, licensiera, hyra, offentliggöra eller utföra, redigera, anpassa eller på något sätt göra en härledning (derivat) av eventuellt innehåll eller annan del av webbplatsen, utan vårt skriftliga medgivande att göra det.
  Du får inte heller använda webbplatsen eller få åtkomst till webbplatsen eller något av dess innehåll för kommersiella ändamål.
  Trots detta får du visa, använda, ladda ner och skriva ut utvalda delar av webbplatsen, men enbart för din personliga, icke-kommersiella, användning för informationsändamål, förutsatt att du inte publicerar innehållet och att du håller detta intakt och inte döljer, ändrar eller förstör upphovsrätt, varumärken, servicemärken, attribut, patent och annan konfidentiell information.

 3. Användarkodex

  Observera att du bär ansvaret för att göra alla nödvändiga arrangemang för att få tillgång till vår webbplats, inklusive att du har tillräcklig med utrustning och Internetuppkoppling, så att din dator kan komma åt webbplatsen. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer, som besöker vår webbplats via din Internet-förbindelse, är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor, som vi har meddelat dig om, och att de följer dem.

  När du använder webbplatsen lovar du att inte:

  • använda webbplatsen eller få åtkomst för bedrägligt eller olagligt ändamål;
  • använda webbplatsen eller få åtkomst för att utge dig för en person eller enhet, eller för att felaktig ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon person eller enhet;
  • störa eller avbryta driften av webbplatsen eller tillgången till den;
  • överföra eller på annat sätt göra saker tillgängligt i samband med webbplatsen eller ge åtkomst till virus, maskar, trojanska hästar, tidsbomber, spionprogram eller annan form av datorkod, fil eller program, som är skadliga eller invasiva eller som kan eller är avsett att skada eller ta över driften av hårdvara, programvara eller utrustning eller att övervaka användningen av sådan hårdvara;
  • begränsa eller förbjuda någon annan persons förmåga att få åtkomst till eller använda webbplatsen;
  • ändra, anpassa eller översätta delar av webbplatsen –
  • ta bort, dölja eller modifiera upphovsrätt, varumärke eller annan konfidentiell information från vår webbplats, eller
  • använda robotar, spindlar, sök-/hämtningsappar eller annan manuell eller automatisk enhet till att hämta, indexera, skrapa”, ”minsvepa efter data” eller på något sätt samla eller reproducera delar av webbplatsen eller kringgå navigeringsstrukturen eller hur webbplatsen framställs.
 4. Feedback (återkoppling)

  All feedback, information, förslag, inlämning eller material som du skickar via eller i samband med denna webbplats (”inlämning”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell av Align om du inte informerar oss om annat. Genom att ställa sådana bidrag till Aligns Technologys rådighet, godkänner du att Align äger – utan kostnad och utan att behöva tillskriva bidraget till dig – rätten att kopiera, visa, distribuera och använda bidraget.
  Du ger oss också rätt att skapa, visa och distribuera alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter i och till, eller baserade på, bidragen. Align är fri att använda och/eller sprida sådana bidrag obegränsat samt i alla syften. Bidrag får inte innehålla konfidentiell information om patienter eller Tandläkare.

 5. Ändring, avbrytning och webbplatsens upphörande

  Det är viktigt att notera sig, att vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller upphöra med driften av eller åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, efter egen bestämmanderätt. Vi kan till exempel upphöra med driften av webbplatsen för alla användare, om vi inte längre tillhandahåller Invisalign-tjänster eller produkter i ditt land – eller så kan vi avbryta din åtkomst till webbplatsen, om du bryter mot dessa allmänna användarvillkor.
  Vi kan också uppdatera webbplatsen och ändra innehållet när som helst. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, ber vi dig notera att eventuellt material på vår webbplats kan vara föråldrat vid en viss tidpunkt, och vi är inte skyldiga att hela tiden uppdatera det.
  Vi kan också avbryta den normala driften av webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, om det är nödvändigt för att utföra rutinmässigt eller icke-rutinmässigt underhåll, korrigera fel eller göra andra ändringar.
  Vi garanterar inte heller att webbplatsen, eller något innehåll på den, kommer att vara fritt från fel eller utelämnanden och vi ger inga garantier, villkor, löften eller garantier (kollektivt kallade ”löften”), vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

 6. Andra webbplatser och resurser

  Observera att webbplatsen kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser, inklusive sociala medier som Facebook eller Twitter. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighets skull och betyder inte, att vi stöder tredjeparters webbplatser eller några sociala mediekonton, som vi har länkar till. Eftersom vi inte har någon direkt kontroll över sådana webbplatser och dess resurser, är vi inte ansvariga för tillgängligheten eller för innehåll, reklam, produkter och annat material på eller som är tillgängligt från sådana webbplatser eller dess resurser. Vi granskar inte heller tredjeparters webbplatser, så vänligen notera dig att:

  • vi inte är ansvariga för sådana webbplatser, inklusive användarvillkoren på sådana webbplatser samt integritetspolicyn för sådana webbplatser, och vi kontrollerar inte deras innehåll eller dess tillgänglighet;
  • vi ansvarar inte för något – varken uttryckligen eller underförstått – i relation till varor, tjänster eller information, som du mottar från tredjeparters webbplatser, och
  • om du besöker sådana webbplatser, gör du det helt på egen risk.

  Det är förbjudet att rama in, länka eller länka direkt till en artikel på webbplatsen eller till någon annan webbplats utan att i förväg få vårt skriftliga medgivande. Ett sådant samtycke kommer att vara på vissa, bestämda villkor. Om du vill rama in eller skapa en länk till eller göra djuplänkning till vår webbplats, ber vi dig kontakta privacy@aligntech.com

 7. Personlig integritet och cookies

  Vår integritetspolicy (finns tillgänglig under http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (”Privacy Policy”) förklarar våra policy avseende insamling, användning, överföring och hantering av dina personuppgifter, som tillhandahålls av eller samlas in från dig via webbplatsen (inklusive hur vi använder kakor). Du bör läsa igenom integritetspolicyn innan du börjar använda dig av webbplatsen, för vi kan – liksom de Allmänna Användarvillkoren – när som helst ändra integritetspolicyn.

 8. Ansvarsfriskrivning (Disclaimer)

  Även om vi gör vårt bästa för att göra vår webbsajt informativ, som du tycker om att ”botanisera” på, så står den till ditt förfogande som förevisad om inte vi uttryckligen har skrivit något annat i de Allmänna Användarvillkoren. Detta innebär, att vi inte tar något ansvar gentemot dig vad gäller tillgång (med förbehåll för avsnitt 9 nedan). Det är därför ditt ansvar, inte vårt, att se till att webbplatsen är lämplig för dina avsedda ändamål när du använder den.
  Med hänsyn till detta tar vi inget ansvar för webbplatsens lämplighet när det gäller att uppfylla dina behov och vi utesluter alla uttryckliga eller underförstådda löften, inklusive och utan begränsning:

  • att åtkomst till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri;
  • att webbplatsen eller servern, som webbplatsen levereras på, är fri från virus eller andra komponenter, som
  • skadar noggrannheten, innehållet, aktualiteten, fullständighet, tillförlitlighet, kvalitet eller lämplighet av innehållet, som finns på eller levereras via webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängligt via webbplatsen.

  Lägg märke till att det finns några underförstådda löften (ofta kallade "garantier"), som vi av rättsliga skäl inte kan utesluta. För att få reda på mer om dessa skäl och för att få råd om dina juridiska rättigheter, ber vi dig lägga på minnet, att de finns tillgängliga på de gratis, lokala konsumentrådgivningarna i ditt hemland. Om du till exempel är bosatt i England, kan du kontakta din ombudsman i konsumentfrågor (eller Citizens Advice Bureau) för mer information och vägledning.

 9. Ansvarsbegränsning

  Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet, bedräglig vilseledande, grov vårdslöshet eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.
  Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig för förlust eller skada orsakad av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av vår webbplats eller någon annan webbplats som är länkad till den.
  Härmed bekräftar och samtycker du också till, att driften av webbplatsen är beroende av att Internet och annan tredje parts utrustning eller tjänster (inklusive din egen enhet eller webbläsare) fungerar korrekt och att vi inte garanterar och inte kan vara ansvariga för deras funktion på något sätt.
  Om du är konsument och använder den här webbplatsen bör du notera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat bruk. Det är förbjudet att använda vår webbplats för kommersiella eller affärsändamål och vi är inte ansvariga gentemot dig för några speciella, indirekta, bestraffande eller förluster eller skador till följd av eller pga. förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.

 10. Våra rättigheter

  Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor.
  Ifall vi ​​inte insisterar på, att du fullgör dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor, eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, betyder det inte, att vi har gett upp vår rätt att hävda ett sådant misslyckande gentemot dig, eller att du inte behöver rätta dig efter sådana skyldigheter. Om vi ​​beslutar oss för att avstå från vår rätt att tvinga dig att inte försumma någon förpliktelse eller något brott mot dessa användarvillkor, kommer vi alltid att göra det skriftligen.
  Dessa användarvillkor är inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och oss.

 11. Juridiska tvistemål

  Eventuella tvistemål i samband med dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Om du väljer att väcka åtal i samband med dessa användarvillkor, har du rätt att väcka dessa på ditt eget språk och till din lokala domstol. Din lokala konsumentombudsman kan råda dig angående dina rättigheter.
  Var och en av punkterna i dessa användarvillkor tillämpas separat. Det innebär, att om någon domstol eller annan myndighet, som är relevant för saken, beslutar att en av paragraferna är olagliga, illegitima eller ogenomförbara, kommer de återstående styckena att vara gällande och med full styrka.

 12. Kontakta oss

  Om du anser, att din upphovsrätt (eller andra immateriella rättigheter) har kränkts på webbplatsen, eller att det finns innehåll, som du anser är olagligt eller kränker dig eller tredje parts rättigheter, ber vi dig kontakta oss via privacy@aligntech.com
  Och om du har andra frågor eller klagomål angående dessa allmänna användarvillkor eller webbplatsen, vänligen kontakta oss via e-post under privacy@aligntech.com eller skriva till oss på adressen Suurstoffi 22, CH-6343 Rotkreuz, Schweiz.
  Copyright © Align Technology, Inc. Med ensamrätt. Invisalign och Invisalign-logotyp är registrerade varumärken tillhörande Align Technology, Inc.

Loading...