Var lyhörd gentemot den föränderliga tandläkarvetenskapen

Utveckling av patienters förväntningar, förbättringar av munhälsan och snabb teknikutveckling har drivit tandläkarvetenskapen in i en ny era.​

Utöka din produktportfölj för att tillgodose dina patienters behov​

Invisalign-behandling gör att du kan förse dina patienter med en grund för förbättrad munhälsa.1

Stabilitet

Funktion

Estetik

Underhåll

Förebyggande

Picture 1
Picture 1

Om du kan erbjuda Invisalign-behandlingar till dina patienter, innebär det att du kan bidra med ett friskt, vackert leende i dina redan omfattande behandlingsplaner.

Möjligheterna är klara och tydliga​

Visste du att 75 % av möjliga tandregleringspatienter skulle kunna dra nytta av rakare tänder?2 Det är sant. Men det är bara början.​

Dem tillfrågade tandläkarna ansertt det är nödvändigt att ha en patients tänder i optimal position innan några restaurerande ingrepp påbörjas3

Dem tillfrågade tandläkarna håller med om att Invisalign-behandling före restaurering ger bättre estetik i behandlingen4

Dem tillfrågade tandläkarna rekommenderar Invisalign-behandling som en förrestaurativ teknik5

Dem tillfrågade tandläkarna rapporteradeatt Invisalign-behandling förbättrar patienternas självförtroende i sitt leende.6

1 Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. Juni 2018;153(6):834–41.​

2 Uppgifter registrerade hos Align Technology (konsument okt/nov 2017)​

3 Baserat på en undersökning av n=106 europeiska Invisalign-tandläkare som har lämnat in 10 eller fler Invisalign-ärenden under de senaste 12 månaderna [January 2019-December 2019]. Dessa tandläkare tillfrågades, ”Hur nödvändigt tror du att det är att ha en patients tänder i optimal position innan restaurerande arbete påbörjas?” 4-gradig skala där Nödvändigt = Extremt eller Något nödvändigt. Inkluderar Invisalign-tandläkare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 6 augusti 2020.​

4 Baserat på en undersökning av n=106 europeiska Invisalign-tandläkare som har lämnat in 10 eller fler Invisalign-fall under de senaste 12 månaderna [January 2019-December 2019]. Dessa tandläkare tillfrågades om de höll med om påståendet ”Att förbättra tändernas position med Invisalign-behandling före restaurativa ingrepp ger bättre estetik i behandlingen”. 4-punktsskala där instämmer = instämmer helt och hållet eller instämmer. Inkluderar Invisalign-tandläkare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 6 augusti 2020.​

5 Baserat på en undersökning av n=106 europeiska Invisalign-tandläkare som har lämnat in 10 eller fler Invisalign-ärenden under de senaste 12 månaderna [January 2019-December 2019]. Dessa tandläkare fick frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Invisalign-behandling som en förrestaurativ teknik för dina patienter när det är lämpligt?”. 5-punktsskala där rekommendera = Absolut eller skulle troligen rekommendera. Inkluderar Invisalign-tandläkare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 6 augusti 2020.​

6 Baserat på en undersökning av n=176 europeiska Invisalign-tandläkare som är aktiva (1+ fall under de senaste 12 månaderna) och som instämmer i att de framgångsrikt har integrerat Invisalign-behandling med genomskinlig tandskena i sin mottagning. De ombads att ange i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag håller med om att Invisalign-behandlingen med genomskinliga tandskenor förbättrar självförtroendet mina patienter har för sitt leende.”. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 januari 2020.​ ​

Loading...