invis är öppna för potentialen i Invisalign Go systemet

Med Invisalign Go-systemet har du en lösning som gör att du kan integrera behandling med genomskinliga tandskenor i dina omfattande behandlingsplaner. Det handlar om att ge patienterna holistiska behandlingsalternativ med hjälp av digital teknik. ​

Förbättra den vård du redan ger.

Både restaurativa och ortodontiska resultat kan förbättras med integrerad Invisalign Go-behandling. Faktum är att 93 % av de tillfrågade tandläkarna använder Invisalign-behandling som en förrestaurativ teknik.6
Invisalign Go-behandling kan hjälpa till med:

Utrymme för implantat

Anpassning för fasader

Justering för kronrestaureringar

Justering för brorestaureringar och kompositer

before imageafter image
FöreEfter
Fr-Invisalign Go_doctor video screenshot
SE VAD ANDRA LÄKARE HADE ATT SÄGA
Invisalign Go Plus-systemet – Utöka din potential med trygghet

”Jag kan flytta de första kindtänderna och utvidga bågarna mer, så att jag kan behandla trångställning på ett lättare och mer förutsägbart sätt.”

Dr Helene Føreland, Norge

En överblick på den kliniska omfattningen av Invisalign Go

Bettfelstyp:

väldigt mild till måttlig

Klinisk omfattning:

  • Klass I och måttlig Klass II
  • Korrigering av den första kindtanden
  • Mild till måttlig trångställning/glesställning
  • Ingen extraktion
  • Förrestaurativ tandrörelse från första kindtand till första kindtand (6x6)*

Patientprofil:

Vuxen/tonåring

Antal tandskenor:

20 och 26 med Invisalign Go Plus

Genomsnittlig behandlingstid:

Från 15 veckor till 30 veckor

Overbite Aligner
Overbite Aligner

Förändra din mottagning i tre enkla steg.

1. Registrera dina uppgifter

Fyll i ett kort registreringsformulär för att hjälpa oss att koppla dig till en av våra rådgivare.

2. Slutför certifieringskursen

Bli en certifierad Invisalign Go-läkare som utbildats av oss med en kombination av självstudier, moduler online och lokala utbildningsdagar.

3. Börja behandla patienter

Du är redo att erbjuda det mest avancerade och genomskinliga tandregleringssystemet i världen7 till dina patienter.

1 Baserat på en undersökning av n=106 europeiska Invisalign-tandläkare som har lämnat in 10 eller fler Invisalign-ärenden under de senaste 12 månaderna [January 2019-December 2019]. Dessa tandläkare fick frågan: ”Under de senaste 12 månaderna, för hur många restaurativa fall har du använt Invisalign-behandling som en förrestaurativ teknik innan några av de nedanstående metoderna?” och de fick ange antalet fall för tandimplantat, fasader, tandkronor, broar och kompositmaterial. Den totala procentandelen omfattar tandläkare som har använt Invisalign som en förrestaurativ teknik i minst ett fall innan i minst en av tandbehandlingarna (tandimplantat, fasader, tandkronor, broar eller kompositer). Inkluderar Invisalign-tandläkare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 6 augusti 2020.​

2 Baserat på en undersökning där n=2 752 Invisalign-tandläkare fick frågan hur mycket de håller med eller inte håller med om följande påstående: ”Invisalign är världens mest avancerade digitala tandregleringssystem.” Tandläkare tillfrågades i USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Kina, Japan samt Australien och Nya Zeeland. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 juli 2020.

Loading...