Ingen behandling är den andra lik.

Invisalign-behandlingen med genomskinlig tandskena har visat sig vara framgångsrik när det gäller att behandla bettfel av klass I, II och III. Invisalign-systemet kan hjälpa dig att uppnå dina kliniska mål, från enkla tandrörelser till mer komplexa fall.

Se vad en Invisalign-behandling kan göra.

Klass II
Förrestaurativ, glesställning, tandutveckling
Glesställning
Öppet bett
Trångställning
Avvikelse i mittlinjen
Smal tandbåge
Allmänt rakare tänder

Fallstudie i fokus:

Klass II


Bettfel klass II är ett tillstånd som beror på att överkäken är framskjuten i förhållande till underkäken, vilket visar sig i den första kindtandens läge.

Patientinformation:

Ålder: 21
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

4 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Förrestaurativ, glesställning, tandutveckling


Patientinformation:

Ålder: 36
Kön: Man
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

4 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Glesställning


Glesställning är ett tillstånd där det finns för stort utrymme mellan intilliggande tänder i tandbågen.

Patientinformation:

Ålder: 44
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

10 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Öppet bett


Öppet bett är ett tillstånd där ett bettfel inte har kontakt i den främre delen av tandbågarna och de bakre tänderna är i sammanbitning. Den kan vara begränsad till framtänderna eller omfatta även några bakre tänder.

Patientinformation:

Ålder: 36
Kön: Man
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

7 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Trångställning


Trångställning är ett tillstånd där det finns en diskrepans mellan tändernas storlek och det utrymme som finns tillgängligt för att anpassa tänderna i tandbågen.

Patientinformation:

Age: 57
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

6 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Avvikelse i mittlinjen


Avvikelse i mittlinjen är ett tillstånd där den centerade linjen i över- och underkäksbågarna är felplacerad i förhållande till ansiktets mittlinje.

Patientinformation

Age: 30
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid

3 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Smal tandbåge


Smala tandbågar är ett tillstånd där den tvärgående bredden på över- och/eller underkäkens bågar är för smal för att tänderna ska kunna riktas in ordentligt och ha god bettkontakt.

Patientinformation:

Ålder: 21
Kön: Man
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Lite

Total behandlingstid:

11 månader

before imageafter image
FöreEfter

Fallstudie i fokus:

Allmänt rakare tänder


Vissa leenden har inget ”fel” alls, men små korrigeringar kan göra stor skillnad i patientens liv. Med Invisalign-behandling kan dina patienter nu få ett leende som de kommer att älska.

Patientinformation:

Age: 20
Kön: Kvinna
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

5 månader

before imageafter image
FöreEfter

Bläddra bland resultaten bland olika fall.

Se alla fallstudier om Invisalign. De är filtrerbara efter din behandling du är intresserad av i Invisalign Go Gallery.

Fallen inkluderar:

Klass II
Främre korsbett
Glesställning
Öppet bett
Trångställning
Djupt bett
Avvikelse i mittlinjen
Smal tandbåge
Förrestaurativ
Läpplinje
Framträdande tänder
Allmänt rakare tänder
Loading...