invis är den bästa behandlingen är den som håller i längden

Invisalign- och Vivera-retainrar

Tillgänglig för alla dina ortodontiska patienter

Det finns ett antal olika sätt att beställa Vivera-retainrar för att ge dig ökad flexibilitet och bekvämlighet: de kan tillverkas från en befintligt ClinCheck-fas, ett nytt PVS-avtryck eller en intraoral skanning. Det betyder också att de kan användas för att behålla patienter som har fått sina tänder korrigerade med andra ortodontiska metoder, inte bara med Invisalign-behandling. Tandjournaler registreras digitalt och sparas i arkivet, vilket gör att det går snabbare och enklare för både dig och dina patienter att beställa nya tandskenor.

Håll kvar nya leenden.

Därför är Vivera-retainrar:

  • Genomskinliga och praktiskt taget osynliga
  • Specialtillverkade för dina patienter
  • Tillverkad med toppmodern teknik för att vara ännu mer hållbar och med en lägre risk för sprickor och skador1

Upprätthåll god munhygien

Eftersom dina patienter kan ta bort Vivera-retainrar när som helst under retentionsperioden är det lätt för dem att upprätthålla en god munhygien genom att borsta tänderna och använda tandtråd som vanligt. De kan också ta ut retainrarna för att rengöra dem vid behov.

Skydda patientens nya leende med tre enkla steg.

01

Förklara behovet för Vivera-retainrar för dina patienter.

02

Boka en tid för en ny skanning eller ett nytt tandavtryck.

03

Kontrollera att retainrarna sitter bra vid nästa besök.

Loading...