Ta med din mottagning in i den digitala världen.

Världen rör sig framåt. Ge dina patienter en smidig och heltäckande behandlingsupplevelse.

Digital Transformation > Horizontal Card > Image
Digital Transformation > Horizontal Card > Image

Upptäck hur effektiv den digitala plattformen Align är.

Att investera i en digital omvandling innebär att investera i mer tid, bekvämlighet, besparingar och framgång för både dig och dina patienter. Den digitala plattformen Align är en unik uppsättning digitala tandvårdslösningar som är lätta att anpassa och som ger dig och dina patienter en innehållsrik, integrerad, smidig och heltäckande digital upplevelse. Det handlar inte bara om anpassning, det handlar om ortorestorativ heltäckande tandvård.

Behandla dina patienter med ett smidigt och heltäckande digitalt arbetsflöde.

Ta bild
Skanna
Planera
Behandla
Bevaka
Before and after treatment with Invisalign aligners
Before and after treatment with Invisalign aligners

TA BILD

Kontakta konsumenterna innan de blir patienter och få dem att bli entusiastiska över Invisalign-behandlingsalternativen innan de ens kommer till din mottagning.

Invisalign SmileView simulering

Invisalign SmileView-verktyget motiverar och engagerar potentiella patienter genom att ge dem en bild av deras nya leende på bara 60 sekunder.1

Invisalign Virtual Appointment2

Virtuella möten ansikte mot ansikte är ett bekvämt sätt för dig att besvara potentiella patienters frågor och du kan räkna ut kostnader och syfte innan de sätter sin fot på din mottagning.2

Going digital page Scan section 770x513
Going digital page Scan section 770x513

SKANNING

Du behöver inte göra analoga avtryck, det är bara att skanna. Det har aldrig varit så enkelt att samla in patientdata.

Invisalign Photo Uploader

Ta och ladda upp högkvalitativa intraorala bilder direkt till dina patienters journaler på Invisalign Doctor Site. Det är så enkelt att din personal kan göra det.
89 % av de tillfrågade allmänläkarna föredrar kvaliteten på bilderna med Invisalign Photo Uploader* framför DSLR-kameran när de skickar in Invisalign-fall.3

Få bättre precision med mer information från digitala skanningar.

Med iTero Plus-serien behöver du inte längre göra PVS-avtryck, och det räcker med en enda skanning för att generera 3D-modeller och intraorala bilder med utökad visualisering. Den innehåller även NIRI-teknik (Near-Infrared Technology) för att hjälpa till att upptäcka karies i interproximala områden.

  • 100 % av de tillfrågade patienterna sa att de gillade digitala intryck bättre på grund av faktorer som tid, smak, kväljningar och komfort, och att de skulle råda en vän att söka digitala intryck.4
  • 60 % av patienterna som visats en Invisalign-resultatsimulering på iTero-skannern, påbörjar en Invisalign-behandling.5
Invisalign smile Before and after
Invisalign smile Before and after

PLANERA

Planera behandlingen på dina egna villkor – när som helst, var som helst.

ClinCheck ”In-Face” visualiseringsverktyg

Ger dig möjlighet att se en 3D-visualisering av patientens tänder i en bild av deras ansikte, för en anpassad behandlingsplanering.

ClinCheck Pro 6.0-programvara

Vårt molnbaserade ClinCheck-program drar nytta av data från 17 miljoner fall6 där du kan göra behandlingsplaneringen när som helst och var som helst på Mac, PC och iPad. Med ClinCheck-programmet kan du successivt visualisera hur utrymmet skapas, vilka tillbehör som behövs och slutresultatet.

ClinCheck Pro 3D-verktyget

kan du finjustera och ändra behandlingen genom att klicka på en musknapp, vilket påskyndar behandlingen.

Screen Shot 2020-05-29 at 10.13 1@2x
Screen Shot 2020-05-29 at 10.13 1@2x

BEHANDLA

Med utökade digitala behandlingsverktyg kan du övervaka dina patienters framsteg på distans för att se till att behandlingen går rätt till.

Invisalign-systemet

Världens mest avancerade och genomskinliga tandskenor ger oöverträffad förutsägbarhet när det gäller tandrörelser. SmartTrack-materialet förbättrar den totala förutsägbarheten för tandrörelser med mer än 75 %.7
Invisalign-systemet kan uppnå resultat på så lite som sex månader8 i allt från enkla till komplexa fall. De genomskinliga Invisalign-tandskenorna är mindre smärtsamma9 och mer bekväma än tandställning10.

Anpassning i realtid

Behandlingsanpassning i realtid sparar tid genom att göra ändringar när det behövs. Du kan anpassa behandlingen till patientens individuella behov och livsstil.

Vivera-retainrar

Du har förvandlat deras leende med världens mest avancerade genomskinliga tandskena11. Hjälp dem nu att hålla det vackert med en retainer.

VivieraRetainer 3@2x
VivieraRetainer 3@2x

BEVAKA

Dra nytta av verktyg för fjärrövervakning för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om dina patienter.

Invisalign Virtual Care12

Patienterna vill nu mer än någonsin ha bekvämlighet. Med Invisalign Virtual Care kan du hålla virtuell kontakt med patienterna och övervaka deras behandlingsframsteg på distans, oavsett var de bor.

iTero Progess Assessment-verktyg

iTero Progress Assessment-verktyget ger dig och din patient klarhet om hur det går med behandlingen.

My Invisalign-mobilappen

Den här digitala helhetsupplevelsen hjälper patienterna att hålla koll på behandlingen med hjälp av en spårningsfunktion för tandreglering och mycket mer.

Samarbeta med en världsledare för att förändra fler leenden.


förvandlade i hela världen6

genomskinliga tandregleringssystemet i världen

iTero Element-skannrar

beprövad noggrannhet för skanning av hela bågen13

med behandling som använder genomskinliga tandskenor

Dr Tim Nolting FEATURED CASE image 770x455-no-bg

”iTero, särskilt 5D-skannern, hjälper oss att engagera våra patienter i deras munhälsa ... Vi kan använda den som ett diagnostiskt verktyg och för restaurerande arbete.”

 

Dr Tim Nolting

Fortfarande osäker? Här är fler saker att tänka på.


Overbite DarkBG 1
Overbite DarkBG 1

Vilka fall är lämpliga för Invisalign-behandling?

eyJwYXRoIjoiYWxpZ250ZWNoLTJcL2FjY291bnRzXC8wZlwvND
eyJwYXRoIjoiYWxpZ250ZWNoLTJcL2FjY291bnRzXC8wZlwvND

Att förbli betydelsefull i en digital värld

teen 1
teen 1

Invisalign-behandling: varför det är mer än bara ett leende

1 Baserat på en LMR (limited market release) genomförd med 59 deltagare/konton (5+ selfies laddades upp mha. SmileView in-pratice-verktyget) i USA, Storbritannien och Kanada. Tid från att selfie sändes till att resultatbilden returneras till enheten. Uppgifter registrerade hos Align Technology, från den 23 april 2019.​

2 Invisalign Virtual Appointment gjordes tillgängligt i samband med covid-19-pandemin och myndighetspåtvingade restriktioner för patientrörlighet och stängning av mottagningar på grund av hälso- och säkerhetsskäl. Det här verktyget är utformat för att koppla Invisalign-tandläkare till sina patienter och stödja mottagningar för att säkerställa kontinuitet i behandlingen. Invisalign Virtual Appointment är inte utformat för att helt ersätta personliga möten och kontroller. Innan du använder verktyget ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser tillåter dig att interagera med patienter med ett verktyg som Invisalign Virtual Appointment.​

3 Svarande som är Invisalign-utbildade allmänläkare (N=62) fick frågan ”Vilket foto känner du dig mest bekväm med att skicka in till Align för Invisalign-behandling?” och fick fyra slumpmässigt utvalda foton sida vid sida enligt följande: Invisalign Photo Uploader (IPU) med en iPhone XS Plus + Ring Flash; IPU med en iPhone XS Plus + Smart Phone Dental Light; IPU med en iPhone XS Plus; Canon EOS Rebel T5i DSLR-kamera + Ring Flash. Uppgifter i dataregister hos Align Technology fr.o.m. 3 december 2019.​

4 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1 Rana Turunc, och Halenur Bilir. ”Comparison of digital and conventional impression techniques: evaluation of patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clinical outcomes.” BMC Oral Health. Publicerad online 30 januari 2014. n = 24 i en studie som jämför polyeter med Cerac.​

5 på en undersökning av n = 101 ortodontister och allmänna tandläkare (från USA, Kanada och Storbritannien, i juli 2018; Allmänna (GP) = 60, Orto = 41) som använde Invisalign Outcome Simulator under det senaste året och fick frågan ”För patienter som fick alternativet behandling med Invisalign under de senaste 12 månaderna och för vilka du har använt Invisalign Outcome Simulator, hur stor andel av dessa patienter startade Invisalign-behandling?”​

6 Uppgifter registrerade hos Align Technology, den 30 september 2021.

7 Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkats av enskiktsmaterial (EX30).​

8 Baserat på mild till måttlig malocklusion (definierad som trängsel och gluggar upp till 6 mm, och överbett och djupt bett upp till 6 mm och under förutsättning av användning i en vecka), varierar behandlingstiderna beroende på Invisalign-produkttyp, användningstid, fallets komplexitet och måste bestämmas av din läkare. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 9 september 2020. Mer information: Uppgifter baserade på totalt 1 236 123 order som accepterades under perioden januari 2018-juni 2020 globalt. Bland produkttyperna fanns Invisalign Express, Go, Lite och Moderate.​

9 I en studie utförd av Miller et al, där vuxna patienter bedömde smärtan under den första behandlingsveckan. Kevin Miller et al. "A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment", American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Volume 131, Issue 3, pp. 302. e1-302.e9, March 2007.​

10 Studie sponsrad av Align Technology och baserad på vuxen klass I, icke-extraktion, milt till måttligt fall av trångställning med SmartTrack-material. David W. White, Katie C. Julien, Helder Jacob, Phillip M. Campbell och Peter H. Buschang, ”Discomfort associated with Invisalign and traditional brackets: A randomized, prospective trial”. The Angle Orthodontist, vol. 87, nr 6, nov. 2017, s. 801‒808.​

11 Baserat på en undersökning där n=2 752 Invisalign-tandläkare fick frågan hur mycket de håller med eller inte håller med om följande påstående: ”Invisalign är världens mest avancerade digitala tandregleringssystem.” Tandläkare tillfrågades i USA, Kanada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Kina, Japan samt Australien och Nya Zeeland. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 10 juli 2020.​

12 Invisalign Virtual Care gjordes tillgängligt i samband med covid-19-pandemin och dess restriktioner för att säkerställa-patientrörlighet under rådande hälso- och säkerhetssituation. Det här verktyget är utformat för att koppla Invisalign-tandläkare till sina befintliga patienter och stödja mottagningar för att säkerställa kontinuitet i behandlingen. Invisalign Virtual Care ersätter inte mottagningsbesök. Patienter kommer att behöva komma till mottagningen enligt beslut från deras läkare. Innan du använder verktyget ska du se till att tillämpliga lokala bestämmelser och professionell praxis tillåter dig att interagera med patienter med ett verktyg som Invisalign Virtual Care.​

Loading...