Visit our social media channels

Skip to main content

Vad kommer det att kosta?

Ett leende kan stärka ditt självförtroende, din självkänsla och din glädje

Om du tänker efter; att förbättra ditt leende får effekter bortom de rent kosmetiska. Det handlar om att göra någonting för dig, så att du kan vara mera... dig själv.

Men vi förstår att priset är en viktig faktor. På samma sätt som med alla tandregleringsbehandlingar är kostnaden för Invisalign beroende av dina specifika omständigheter: exempelvis regleringens komplexitet och behandlingens längd. Det betyder att du inte kan få den exakta kostnaden förrän du träffar en Invisalign-tandläkare.

Som en allmän tumregel är kostnaden jämförbar med en konventionell fast tandställning. Även om bara en Invisalign-tandläkare kan fastställa kostnaden för din behandling, kostar en behandling med Invisalign i allmänhet mellan 27,000 och 74,000 kronor. Om bara smärre tandrörelser behövs kan en behandling dock kosta från 23,000 kronor.

Kontakta din närmaste Invisalign-tandläkare för en inledande konsultation och kostnadsuppskattning.

Ladda ner ett informationspaket

Ladda ner ett informationspaket Beställ gratis informationspaket

Berättelser om leenden

Berättelser om leenden Se på video