1. Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkades av enskiktsmaterial (EX30).
  2. I en studie av Miller et al, med vuxna som självskattar smärta under den första veckan av behandling.  Kevin Miller et al.,  "A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment", American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,  vol. 131, utg. 3, mars 2007, s. 302.e1‒302.e9.
  3. Brascher et al., "Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material", Journal of Orofacial Orthopedics, vol. 77, 2016, s. 432–438.
  4. Från och med 2021-03-31, uppgifter registrerade hos Align Technology
  5. Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkades av enskiktsmaterial (EX30).
  6. En del Invisalign-tandläkare tar fortfarande fysiska avtryck med en mjuk avtrycksmassa. Dessa avtryck skannas sedan av Invisalign-tekniker för att skapa 3d-bilden för användning i ClinCheck-programmet och tillverka tandskenor.
  7. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 7 november 2018.
  8. Beräkningarna av antal kasseringar baseras på kumulativa registreringar av PVS- och iTero-skanningar från januari 2017 till juni 2018. Uppgifter registrerade hos Align Technology från juli 2018.
  9. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 12 oktober 2017.
  10. Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkades av enskiktsmaterial (EX30). Tandskenor tillverkade av SmartTrack-material har bättre passform, är bekvämare samt är lättare att sätta in och ta ut jämfört med Invisalign-tandskenor tillverkade av enkelskiktsmaterial (EX30). **I en studie av Miller et al, med vuxna som självskattar smärta under den första veckan av behandling. Kevin Miller et al.,  "A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment", American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,  vol. 131, utg. 3, mars 2007, s. 302.e1‒302.e9.