1. Jämfört med tandskenor tillverkade av standard enskiktsmaterial på 0,030 tum. Uppgifter registrerade hos Align Technology.
  2. Baserat på byte varannan vecka. 
  3. SmartTrack-material i kombination med SmartForce-funktioner och SmartStage-teknik möjliggör mer förutsägbar tandförflyttning. 
  4. Behandlingstiderna är upp till 50 procent kortare tack vare tekniska framsteg med Invisalign-systemet, inklusive SmartTrack-material. Vid byte varje vecka jämfört med byte varannan vecka.