1. Jämfört med Invisalign-tandskenor som tidigare tillverkades av enskiktsmaterial (EX30). I en studie av Miller et al, med vuxna som självskattar smärta under den första veckan av behandling.  Kevin Miller et al.,  "A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment", American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics,  vol. 131, utg. 3, mars 2007, s. 302.e1‒302.e9.
  2. Från och med 2021-09-30, uppgifter registrerade hos Align Technology
  3. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  4. Baserat på två veckors användning.
  5. Brascher et al., "Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material", Journal of Orofacial Orthopedics, vol. 77, 2016, s. 432–438.
  6. Tandskenor tillverkade av SmartTrack-material har bättre passform, är bekvämare samt är lättare att sätta in och ta ut jämfört med Invisalign-tandskenor tillverkade av enkelskiktsmaterial (EX30).
  7. En del Invisalign-tandläkare tar fortfarande fysiska avtryck med en mjuk avtrycksmassa. Dessa avtryck skannas sedan av Invisalign-tekniker för att skapa 3d-bilden för användning i ClinCheck-programmet och tillverka tandskenor.