Visit our social media channels

Skip to main content

Leendebedömning

Gör en leendebedömning

Invisalign är utformade för att behandla en hel rad olika regleringar, från mindre tandförflyttningar till mer komplexa fall.  Om ditt leende inte är det leende du önskar, varför inte se om Invisalign kan fungera för dig?

Svara helt enkelt på följande interaktiva frågor om dina dagliga rutiner och ditt nuvarande leende. Vi kommer därefter att utvärdera dina svar för att bedöma om Invisalign passar din livsstil och kan uppfylla dina behov.

Tänk på att leendebedömningen inte ger någon klinisk diagnos och enbart är avsedd för allmänt vägledande syfte. För att diskutera din behandling i detalj, vänligen tala med en Invisalign-tandläkare.

Starta din leendebedömning

Berättelser om leenden

Berättelser om leenden Se på video