1. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 24 juli 2019.
  2. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 9 september 2020.
  3. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 12 oktober 2017.