En blandning av mjölktänder och permanenta tänder (fas 1)

Det här behöver du veta om att förvandla ditt leende med Invisalign-behandling.

Endast i demonstrationssyfte.

Vad innebär fas 1?+
Vilka är fördelarna med fas 1-behandling?+
Kan Invisalign First-tandskenor användas för fas 1-behandling?+

Funderar du på om Invisalign First-behandling skulle kunna vara rätt alternativ för ditt växande barn?

Besvara vårt frågeformulär för leendebedömning om du vill ta reda på det nu.


Starta

invisalign