Visit our social media channels

Skip to main content

Behandlingsprocess

En behandlingsplan med Invisalign® gjord bara för dig

Innan din behandlingsplan kan tas fram gör din Invisalign-tandläkare ett avtryck av dina tänder, för att avgöra om de kan regleras med hjälp av Invisalign-systemet. När det blivit bekräftat upprättas en detaljerad behandlingsplan med hjälp av vårt virtuella 3D-verktyg för behandlingsplaner, ClinCheck®. ClinCheck visar den följd av rörelser som dina tänder beräknas gå igenom under behandlingens gång, så att du kan se hur dina tänder förväntas se ut efter avslutad Invisalign-behandling redan innan den påbörjats.

Le hela vägen

När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 2-veckors perioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att börja röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då och då att gå på kontroll hos din Invisalign-tandläkare för att följa din utveckling och se till att behandlingen känns bra.

Gjorda för att passa din livsstil

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på varje enskild behandlings komplexitet. Det är viktigt att du pratar med din Invisalign-tandläkare om hur Invisalign bäst ska anpassas till din situation och dina mål, samt för att komma överens om hur du ska gå vidare.

Boka tid hos en Invisalign-tandläkare i din närhet idag, för att få reda på hur Invisalign kan hjälpa dig få det leende du alltid önskat.

Ett leende ändrar allt

Ett leende ändrar allt Ta reda på hur Invisalign fungerar

Kan Invisalign fungera för dig?

Kan Invisalign fungera för dig? Ta reda på