1. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 29 januari 2020
  2. Uppgifter registrerade hos Align Technology från den 9 september 2020.