Ansvarsfriskrivning

Invisalign-tandläkare i listan på sidan ”Hitta en Invisalign-tandläkare” är utbildade ortodontister och tandläkare. De är inte anställda av Align Technology och erbjuder rådgivning och behandling under eget ansvar. Funktionen ”Hitta en Invisalign-tandläkare” är endast avsedd att vara ett hjälpmedel till dig som söker en Invisalign-tandläkare och vill beställa tid för ett första besök. Du bestämmer själv om en specifik invisalign-tandläkare är lämplig. Align Technology lämnar inga garantier eller försäkringar om något specifikt behandlingsresultat eller om att du är en lämplig kandidat för behandling med Invisalign. Endast din Invisalign-tandläkare kan avgöra om behandligen med Invisalign eller något annat alternativ är lämpligt för dig. Alla Invisalign-tandläkare i listan i funktionen ”Hitta en invisalign-tandläkare” har genomgått utbildning anordnad av Align Technology, något som krävs för att tandläkaren ska få börja behandla patienter med Invisalign-systemet. Invisalign-utmärkelserna (t.ex. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) bygger främst på antalet behandlingar med Invisalign som Invisalign-tandläkaren har utfört eller ska utföra. Invisalign-tandläkarens status och Invisalign-utmärkelserna är inte specialistområden inom odontologi i ditt land. Den ordning i vilken Invisalign-tandläkarna visas i sökresultatet bygger främst på antalet behandligar med Ivisalign som tandläkaren har utfört eller ska utföra. Listan över Invisalign-tandläkare är inte fullständig. Det kan finnas andra Invisalign-tandläkare i din region.