Visit our social media channels

Skip to main content

ANSVARSFRISKRIVNING

Invisaligns leverantörer som listas i funktionen “Hitta en Invisalign tandläkare” är licensierade ortodontister eller tandläkare och är inte anställda av Dental Couture eller Align Technology. De erbjuder oberoende medicinsk rådgivning och tjänster. Funktionen “Hitta tandläkare” är endast avsedd som ett verktyg för att hjälpa dig att hitta en lokal leverantör som du väljer att få en Invisalign rådgivning av. Det är också du som själv måste bestämma om en specifik leverantör är rätt för dig. Dental Couture eller Align Technology garanterar eller försäkrar inte uppnått resultat för någon särskild behandling, ej heller att du kommer att vara en lämplig kandidat för behandling med Invisalign. Det är bara din läkare som kan avgöra om du är lämplig för behandling med Invisalign och olika behandlingsalternativ.

Alla leverantörer som listas i funktionen “Hitta en Invisalign tandläkare”, har genomgått den utbildningskurs som Align Technology erbjuder. Denna kurs krävs för att han/hon ska få behandla patienter med Invisalign-systemet. Invisalign-beteckningarna från högsta (Elitleverantör (EP), Premierleverantör (PR), Föredragen leverantör (PP), Platina (P), Guld (G), Silver (S), Blå (B)) är först och främst baserade på motsvarande antal tidigare Invisalign-behandlingar som en leverantör har utfört eller åtagit sig att utföra. Leverantörernas Invisalign-status och Invisalign-beteckningar erkänns inte av ditt lands tandläkarförening som ett specialområde.

Invisaligns leverantörer visas i en ordning i sökresultatet som främst beror på antalet behandlingar med Invisalign som leverantören utfört och åtagit sig att utföra. Det kan finnas ytterligare leverantörer certifierade av Invisalign i ditt område, som inte finns med på listan.