Integritet och cookies

Integritet och cookies

Senast uppdaterad 2012-12-09

Align Technology, Inc. (“Align”), som utvecklar, tillverkar och marknadsför systemet Invisalign®, munhåleskannrarna iTero® och iOC® samt tjänsten OrthoCAD, är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Här nedan berättar vi hur vi använder och vidarebefordrar den information vi inhämtar på våra webbplatser och våra partners webbplatser.

I allmänhet kan du besöka våra webbplatser utan att berätta för oss vem du är eller uppge någon personlig information om dig själv. Ibland kan vi dock be om information från dig, om dig själv eller om någon du känner, såsom namn, e-postadress och/eller hemadress. Vår avsikt är att du ska veta om i förväg om vi samlar in denna typ av information via internet och att få ditt medgivande när så erfordras.

Children’s Online Privacy Protection Act (Amerikansk lag om integritetsskydd för barn online)
Vad gör vi med den information vi samlar in?
Cookies och annonsering
Länkar till andra webbplatser
Tävlingar
Säkerhet
Kontakta inte
Integritetsrättigheter
Uppdateringar
Kontakta oss

CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (Amerikansk lag om integritetsskydd för barn online)

Align avser inte att insamla någon information från barn under 14 års ålder såvida inte informationen utges av en förälder eller förmyndare. Även om vi inte kan hindra barn från att besöka vår webbplats, samlar vi inte in personlig information utan göra klart att den person som utger sådan information är minst 14 år gammal. Om du har frågor om vår webbplats insamling av personlig information från barn, vänligen kontakta oss på Privacy@aligntech.com.

VAD GÖR VI MED DEN INFORMATION VI SAMLAR IN?

Den information som vi inhämtar genom din användning av våra webbplatser eller som du tillhandahåller kan användas:
- För att ge dig information om produkter, tjänster, nyheter och arrangemang..
- För att låta dig använda, köpa och/eller ladda ner produkter och tjänster.
- För att samla in demografisk information om användartrender, såsom ålder, kön och allmänna inkomstnivåer.
- För att ge certifierade tandläkare information om nuvarande eller presumtiva patienter.
- För att analysera hur våra tjänster och produkter används, utveckla nya tjänster och produkter samt kundanpassa våra produkter, tjänster och annan information vi tillhandahåller.

Vi använder en robust kombination av datakällor (Internet, beställningar, kunder etc.) för att få en heltäckande bild av våra ansträngningar vad gäller produkter och marknadsföring. Det gäller enbart våra egna aktiviteter och vi delar inte din information med andra företag för deras egna syften.

Vi kan också komma att utlämna din personliga information om vi anser att det krävs av lagen eller är nödvändigt för att skydda vår egendom eller andra lagliga rättigheter (inkluderande men inte begränsat till att genomdriva våra avtal eller annans rättigheter till egendom).

Vi samarbetar med andra företag som hjälper oss med marknadsförings-, kommunikations- och försäljningsaktiviteter och kan dela din information med dem för dessa ändamål. Dessa samarbetspartners har inte rätt att använda din information för några andra ändamål än för att samarbeta med Align.

Därutöver kan information om våra kunder, inkluderande personlig information, komma att offentliggöras för annan part som en del av en sammanslagning, skuldfinansiering, försäljning av företagets tillgångar eller motsvarande transaktion, liksom i fall av insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning vid vilken personlig information kan komma att överlåtas till tredje part såsom en av våra affärstillgångar.

COOKIES OCH ANNONSERING

Våra webbplatser använder cookies i avsikt att förbättra användarens upplevelse genom att möjliggöra att webbplatsen "kommer ihåg" dig, antingen under hela ditt besök (genom s.k. "sessionscookies") eller för upprepade besök (genom s.k. "persistenta cookies"). Cookies hjälper oss också att förstå hur våra webbplatser och marknadsföringsaktiviteter fungerar men dessa cookies samlar i allmänhet inte in någon personlig information om dig. Även om det inte är ett krav att acceptera cookies för att besöka våra webbplatser, så använder vi verkligen cookies, varav de flesta är nödvändiga för att det ska gå att använda webbplatsen. Cookies är små textfiler som sparas på datorns hårddisk och används regelmässigt för att analysera besökares aktiviteter på en webbplats. Genom att samla in och minnas information om ditt besök på en webbplats gör cookies så att webbprogrammen kan känna igen och reagera utgående från dina individuella preferenser. Det gör det möjligt för oss att avgöra hur användbar den information är som vi ger våra besökare och att analysera hur effektiv vår navigeringsstruktur är för att ge dig denna information. I slutänden hjälper cookies oss att tillhandahålla en bättre upplevelse av vår webbplats åt dig.

Om du föredrar att inte ta emot cookies från denna webbplats kan du ställa in din webbläsare (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox etc.) till att varna dig innan den tar emot cookies och neka att acceptera en cookie när din webbläsare varnar dig om den. Du kan också vägra att ta emot alla cookies genom att stänga av dem i din webbläsare. Om du har ställt in din webbläsare till att inte tillåta cookies kan du fortfarande besöka vår webbplats, det kan dock påverka dina möjligheter att använda webbplatsen fullt ut. Du kan också klicka här för att hantera cookies för den här webbplatsen.

Vi använder också normal Internet-teknologi såsom Internet-taggar (kallas också webbsignaler, "action tags" eller "GIF:s") i kombination med cookies och använder dessa taggar via en reklambyrå. Dessa taggar placeras både i onlineannonser som leder besökare till vår webbplats och på olika sidor inom själva webbplatsen. Vi använder denna teknologi för att mäta besökares reaktioner på vår webbplats och vilken påverkan våra annonskampanjer har (inklusive att mäta hur många gånger en sida besöks och vilken information man läser). Det hjälper oss att mäta hur lång tid det tar för någon som besöker vår webbplats att bli kund, så vi jämför verkligen information som hämtas från webbplatsen med verkligt kunddata. Denna teknologi kanske inte finns på den webbplats du för närvarande besöker.

Vår webbplats använder Google Analytics. Detta är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics placerar en cookie för att utvärdera hur dessa tjänster används och sammanställer en rapport till oss. Om du föredrar att inte tillåta Google Analytics, vänligen klicka här.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser enbart i syfte att underlättare för besökaren. Align tar inget ansvar för integritetsprinciper eller innehåll på sådana andra webbplatser, och det faktum att vi har en länk till webbplatsen betyder inte att vi godkänner informationen eller företaget. Det innebär att om du besöker en annan webbplats via vår webbplats kan vi inte styra över vad de gör med din information.

Vidare kan du ges möjlighet att dela din information med andra webbplatser såsom sociala medier. Vi kan tillhandahålla en praktisk länk för att göra detta men vi kan inte kontrollera deras webbplats eller dina inlägg/delning.

TÄVLINGAR

Vi kan arrangera tävlingar på vår webbplats och be besökare om kontaktinformation (t ex e-postadress). Vi använder kontaktdata från våra tävlingar för att skicka information om vårt företag och för regelbundna kontakter, så som lagen tillåter. Du kan avböja fortsatta e-postutskick genom en länk som tillhandahålls i all e-post från oss.

SÄKERHET

Denna webbplats har infört säkerhetsåtgärder för att försöka skydda mot förlust, missbruk och förändring av information som står under vår kontroll. Våra webbportaler, som t ex webbplatsen för Invisalign-tandläkare, skickar patientdata via säker HTTPS. Dessa portaler kräver inloggningskonton och är inte tillgängliga för allmänheten.

KONTAKTA INTE

Align ger dig möjlighet att avböja vidare elektroniska utskick från antingen Align eller våra partners. Om du inte vill motta ytterligare kommunikation från oss, vänligen skriv till vår e-post remove@aligntech.com och se till att nämna vilket land du bor i. Du kan också använda den praktiska länk som finns i all e-post från oss. Vänligen ge oss tillräcklig tid för att hantera din begäran.

Kom ihåg att en sådan begäran inte gäller för nödvändiga meddelanden som t ex att besvara en förfrågan, och den återkallas om du senare begär information från oss.

INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Om du har rättigheter avseende åtkomst, avslöjande, ändring eller radering som baseras på lagstiftning i din delstat eller ditt land kan du kontakta oss på post- eller e-postadressen nedan. I delstaten Kalifornien t ex har privatpersoner rätt att en gång per kalenderår begära en lista över vilka utlämnanden vi gör till tredje part för deras aktiviteter inom direktmarknadsföring. Det är inte vår policy att sälja eller leasa ut personlig information till andra företag för deras direktmarknadsföring. I Europa kan privatpersoner kontakta oss angående deras rätt att få tillgång till sin information, bland andra rättigheter. Detta är bara exempel och just dina speciella rättigheter, beroende på din delstat eller ditt land, kanske inte finns med i listan med exempel.

UPPDATERINGAR

Vi kan vid olika tillfällen komma att uppdatera denna information. När vi gör det, kommer vi att skriva senaste datum för uppdatering längst upp på denna sida. Ditt fortsatta användande av någon av Aligns webbplatser efter en sådan uppdatering kommer att lyda under då gällande information. Vi uppmanar dig att granska denna information regelbundet för att hålla dig à jour med hur vi samlar in, använder och delar personlig information.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor avseende denna integritetsinformation, Aligns policy för webbplatser, din personliga information eller dina rättigheter avseende din personliga information eller om dina förehavanden på denna webbplats, vänligen kontakta:

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

NEDERLÄNDERNA
Privacy@aligntech.com