Integritet och cookies

Integritet och cookies

Senast uppdaterad februari 24, 2018

Föregående version: 5 oktober 2016

INLEDNING

Align Technology, Inc. och dess dotterbolag ("Align", "vi", "oss" och "våra") avser att skydda din information (i denna sekretesspolicy avser "information" personligt identifierbar information som betraktas som personuppgifter som du tillhandahåller eller som vi samlar in på, om, eller från dig via våra hemsidor).

Align utformar, tillverkar och marknadsför Invisalign®-systemet och iTero® intra-orala scanners och OrthoCAD-tjänster och appen och hemsidan till My Invisalign vilket gör det möjligt för användare att spåra och dela med sig av framstegen samtidigt som de genomgår behandling med Invisalign genom att ladda upp bilder, dela erfarenheter, skicka besökspåminnelser och ta emot meddelanden ("Appen"). Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och sprider den information vi samlar in på våra hemsidor och vår app ("Sidorna").

Generellt går det att besöka våra sidor utan att tala om vem du är eller avslöja någon personlig information om dig själv. Det kan dock förekomma att vi vill få tillgång till information från dig, om dig själv eller någon du känner som t.ex namn, e-postadress och/eller hemadress. Vår avsikt är att informera dig innan vi samlar in personlig information av detta slag från dig via internet och vi ska dessutom inhämta tillstånd att behandla denna information där så krävs.

När du besöker våra sidor ger du ditt medgivande till att samla in, använda, yppa, överföra och behandla personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Information som vi samlar in från dig
Vad gör vi med den information vi samlar in?
Vem delar vi informationen med?
Hur länge lagrar vi din information?
Cookies och reklam
Barnsekretess
Länkar till andra sidor
Marknadsföring och Vänligen Kontakta Ej
Social Media
Internationell dataöverföring
Säkerhet
Dina rättigheter
Uppdateringar
Kontakta oss

Information som vi samlar in från dig

Vi samlar in följande typer av personlig information och känslig information om kunder, patienter (tidigare, potentiella och aktuella), patienters föräldrar/vårdnadshavare, läkare, och besökare på hemsidan när du registrerar dig som medlem på våra sidor eller via elektroniska formulär eller när du laddar ner och använder appen, t.ex. när du anmäler dig till att få meddelanden om nyheter från oss eller ska genomgå en utvärdering av framgången med behandlingen:

 • Kontaktinformation som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, och e-postadress.

Information som hjälper oss att ge rätt behandling som t.ex. ålder, kön och information om dina tänder som t.ex. bilder av dina tänder och ditt ansikte. Vår avsikt är att meddela dig om vilka syften vi har när vi ber att få samla in personlig information eller känslig information från dig och ska endast samla in information som absolut krävs för att kunna lösa dessa uppgifter.

När vi samlar in hälsoinformation eller annan typ av känslig information på våra sidor ska vi inhämta ditt uttryckliga medgivande.

Vi kommer också att samla in information om ditt bruk av våra sidor enligt beskrivning under rubriken "Cookies och reklam" nedan.

Det kan förekomma att du väljer att förse oss med personuppgifter till andra personer så att vi t.ex. kan kontakta dem med information om oss. Du får endast dela deras personuppgifter med oss om du har inhämtat deras samtycke och tillstånd till att göra så.

Vad gör vi med den information vi samlar in?

Den personliga information vi samlar in när du använder våra sidor eller som du förser oss med kan användas till att:

 • Sätta upp och på annat sätt hantera ditt medlemskonto på våra sidor.
 • Göra så att du kan använda, köpa, beställa och/eller ladda ner produkter och tjänster som t.ex. rengöringsprodukter.
 • Förse dig med information om våra produkter, tjänster, nyheter och evenemang.
 • Förse dig med information om läkare och deras mottagningar samt skicka begäran om att de ska kontakta dig.
 • Be dig delta i våra undersökningar eller bli medlem i en fan club (i förekommande fall).
 • Samla in demografisk information om användartrender, som t.ex. ålder, kön, och allmänna inkomstnivåer.
 • Förse legitimerade läkare med information om faktiska eller potentiella patienter.
 • Analysera bruket av våra tjänster och produkter, utveckla nya tjänster och produkter, och skräddarsy våra produkter, tjänster och annan information som vi tillhandahåller.
 • Använda innehåll som laddats upp på appen till att dela via social media och göra kopior av ditt innehåll för att göra reklam för Invisalign på Internet, på TV, i trycksaker eller i annat medium. Vi ska aldrig visa ditt namn i något kampanjmaterial som vi skapar men du ska vara medveten om att andra människor kan känna igen dig på dina fotografier.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda den personliga informationen som beskrivs ovan beror på vilken personliga information det gäller och det sammanhang i vilket vi samlar in den. I fall då vi har tecknat avtal med dig som t.ex. i syfte att förse dig med tjänster och varor från Invisalign kommer vi att behandla din information för att fullfölja föreskrifterna i avtalet. Det kan förekomma att vi under andra omständigheter behandlar din information för Aligns legitima affärsintressen som t.ex. marknadsföring eller förbättring av våra produkter och tjänster, förutsatt att dessa intressen inte inkräktar på dina rättigheter. Vi kommer vid den tidpunkt då vi samlar in informationen att klargöra för dig vilka våra legitima avsikter är.

Vi använder en robust kombination av datakällor (internet, beställningar, kunder osv.) för att skapa oss en helhetsbild av våra produkter och marknadsföringsinsatser. Denna information utnyttjas bara i internt syfte och vi delar inte med oss av din information med andra företag så att de ska kunna använda den i andra syften är deras arbete med oss.

Om vi ber dig att tillhandahålla personlig information för att efterleva rättsliga krav eller för att fullfölja ett avtal med dig ska vi klargöra detta vid lämplig tidpunkt och informera dig om du är skyldig att avslöja din personliga information eller ej (och även om eventuella konsekvenser om du inte avslöjar dina personlig information).

Vem delar vi din personlig information med?

Vi samarbetar med andra företag som hjälper oss med vår marknadsföring, kommunikation, lagring, och våra försäljningsinsatser och kan dela information om dig för dessa ändamål. Dessa samarbetspartners får inte använda din information för något annat ändamål än för mellanhavanden med Align. En lista över våra aktuella tjänsteleverantörer kan fås genom att kontakta privacy@aligntech.com.

Vi kan också dela din information med andra Align-företag för att kunna genomföra de uppgifter som beskrivs i "Vad gör vi med den information vi samlar in?" En lista över vår bolagskoncern kan fås genom att kontakta privacy@aligntech.com.

Dessutom kan vi dela information med tredje part (och deras ombud och rådgivare) som vi samlar in vilket omfattar personlig information som en del av en faktisk eller potentiell sammanslagning, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av företagstillgångar eller liknande transaktioner, men även vid insolvens, konkurs eller konkursförvaltning där personlig information kan överföras till tredje part som en av våra affärstillgångar.

Det kan också förekomma att vi yppar personlig information om dig till legitim brottsbekämpande myndighet, tillsynsmyndighet, kommunal/statlig myndighet, domstol eller annan tredje part om vi anser att det är juridiskt nödvändigt eller nödvändigt för att skydda vår egendom eller andra juridiska rättigheter (vilket omfattar men inte är begränsat till genomdrivande av våra avtal eller andras rättigheter).

Vi kan också dela med oss av din information om du samtycker till detta.

Hur länge bevarar vi din information?

Vi sparar personlig information i fall då vi har ett kontinuerligt och legitimt affärssyfte att göra så (t.ex. för att förse dig med Invisalign-artiklar och tjänster eller för att uppfylla gällande lag-, skatt- eller bokföringskrav).

Om vi inte har något kontinuerligt affärsbehov att behandla din personliga information ska vi antingen radera eller anonymisera den eller om det inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i ett säkerhetskopieringsarkiv) ska vi lagra din personliga information och isolera den från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Cookies och reklam

När du går in på vår hemsida kan vi automatiskt samla in viss information från din enhet. I vissa länder som bl.a. länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan denna information betraktas som personlig information enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Specifikt kan den information vi samlar in automatiskt omfatta information som din IP-adress, enhetstyp, unikt enhetsidentifieringsnummer, läsartyp, generell geografisk plats (t.ex. på landet eller i en stad) och annan teknisk information. Vi kan komma att samla in information om hur din enhet har samverkat med vår hemsida vilket omfattar vilka sidor du besökt och länkar du klickat på.

Vi samlar in denna information för att skaffa oss ett bättre intryck av vilka besökare som kommer till vår hemsida, var de kommer från och vilket innehåll som de är intresserade av på vår hemsida. Vi använder denna information i internt analyssyfte och för att förbättra kvaliteten och relevansen på vår hemsida för våra besökare.

Delar av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik. Vänligen se Cookies & reklam för ytterligare information.

Barnsekretess

På Align har vi ingen avsikt att samla in information från barn under tretton (13), såvida inte informationen samlas in från en förälder eller vårdnadshavare. Även om vi inte kan förhindra att barn besöker våra sidor samlar vi inte in personlig information utan att klargöra att den person som delar med sig av sin information måste bara minst 13 år gammal. Om du har frågor om huruvida våra sidor samlar in information från barn kan du kontakta oss på Privacy@aligntech.com.

Observera att den åldersgräns som anges ovan kan variera beroende på lagstiftningen i ditt land. Om så är fallet anger vi det när vi samlar in informationen.

Länkar till andra sidor

Våra sidor kan innehålla länkar till andra hemsidor för bekvämlighets skull. Align tar inget ansvar för dylika hemsidors innehåll eller sekretesspolicys och det faktum att vi tillhandahåller länkar innebär inte att vi rekommenderar informationen eller företaget. Detta innebär att om du ansluter till en annan sida via våra sidor tar vi inget ansvar för och kan inte kontrollera vad de gör med din information.

Du kan också få tillfälle att dela din information med andra hemsidor som t.ex. sociala mediasidor. Vi kan eventuellt tillhandahålla en praktisk länk så att du enkelt kan göra detta men vi tar ingen ansvar för och kan inte kontrollera deras hemsida eller dina inlägg/delning. Var noga med att läsa sekretesspolicyn och de rutiner som styr insamlingen av information på dessa hemsidor och sociala medier.

Marknadsföring och Vänligen Kontakta Ej

Vi kan skicka dig information om oss med jämna mellanrum om du samtycker till det (i förekommande fall).

Hos Align har du möjlighet att begära att inte längre behöva ta emot elektronisk kommunikation varken från Align eller våra partners genom att ta tillbaka ditt samtycke. Om du inte vill ha någon kommunikation från oss, vänligen informera oss när vi samlar in din information eller skriv till oss när som helst remove@aligntech.com och se till att du anger vilket land du bor i. Du kan också använda den praktiska funktionen för att avbryta din registrering som ingår i våra e-postmeddelanden. Ge oss tillräckligt med tid för att behandla din begäran.

Kom ihåg att ett tillbakadraget samtycke inte gäller nödvändig kommunikation som t.ex. att svara på frågor och dras tillbaka om du senare begär information från oss t.ex. om du registrerar ditt intresse för att få meddelanden om nyheter från oss.

Social Media

Användargenererat innehåll. Om du använder Facebook, Twitter eller andra sociala mediasidor med öppna kontoinställningar och du hash-taggar någon av våra offentliga kampanjer som t.ex. #unbraceyoursmile, eller en som använder vårt produktnamn som t.ex. #invisalign, #invisalignteen, eller #invisalignTalk kan vi hämta dina omdömen om våra produkter från de sociala media-sidorna och sätta upp dem på våra sidor. På så sätt kan vi dela dina omdömen om våra produkter med besökare på våra sidor. Innan dina kommentarer sätts upp på våra sidor kommer vi att granska dem. Använd inte dessa hashtags om du inte vill att dina omdömen ska synas på våra sidor.

När du sätter upp inlägg om din upplevelse av Invisalign eller på annat sätt gör innehåll tillgängligt på offentliga sociala mediaplattformar och svarar “ja” om vi ber om ditt tillstånd att återanvända innehåll på våra egna kanaler som t.ex. Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/), och andra utfäster du och garanterar att du är tretton (13) år gammal eller äldre och att du samtycker till de allmänna villkoren som anges på vår sida på dessa hemsidor.

Om en förälder, vårdnadshavare eller annan blir medveten om användargenererat innehåll från en person som är under tretton (13), skicka oss ett e-postmeddelande på InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Internationell dataöverföring

Align är ett globalt företag och vi kan därför överföra din personliga information till andra länder där Align är aktiva vilket omfattar länder där du inte är bosatt. Din personliga information kan dessutom lagras på våra servers som befinner sig utanför det land där du bor. Vi ska dock fortfarande skydda din information i enlighet med denna sekretesspolicy och våra Bindande företagsregler.

Utöver de åtaganden som ingår i denna sekretesspolicy har Align ställt upp ett program med Bindande Företagsregler, Binding Corporate Rules (BCR) som beskriver Aligns metoder för skydd och hantering av personlig information på global nivå. Åtkomst till vår BCR-policy är möjlig med den länk som finns i föregående paragraf.

När vi överför din information utanför EEA till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners gör vi så mot bakgrund av de sedvanliga avtalsklausuler som godkänts av Europakommissionen (Aligns Binding Corporate Rules) eller Sekretesskölden.

Säkerhet

Våra sidor har fullgoda tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder på plats för att försöka förhindra förstörelse, förlust, missbruk och åverkan, otillåten delning eller tillgång till den information vi har kontroll över. Våra webbportaler som t.ex. Invisaligns Läkarsida överför säkert patientinformation (som bl.a. personuppgifter) via HTTPS. Till dessa portaler måste man ha ett kundkonto och de är inte tillgängliga för allmänheten.

Dina rättigheter

Om du har rättigheter när det gäller åtkomst, spridning, ändringar eller radering (enligt gällande lag), kan du kontakta oss på den adress eller e-postadress som anges nedan.

In Kalifornien har t.ex. enskilda rätt att en gång per år begära en lista över vad vi har delat med oss till utomstående för deras marknadsföringsinsatser. Vi säljer inte och hyr heller inte ut personlig information till andra företag att användas i deras direktreklam.

När det gäller Align-företag i Europa kan enskilda kontakta oss vad gäller deras möjlighet att:

 • Komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av deras personliga information.
 • Motsätta sig behandling av deras personliga information, be oss att begränsa behandling av deras personliga information eller begära överföring.
 • Välja bort marknadsföringskommunikation som vi skickar dig vid olika tillfällen. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att klicka på länken för “avregistrera dig” eller “välja bort” i de reklammeddelanden som vi skickar dig med e-post. Om du vill välja bort andra former av reklam (som t.ex. postreklam eller telefonförsäljning), kontakta oss då med hjälp av kontaktinformationen nedan.
 • Ta tillbaka ditt samtycke när som helst om vi har samlat in och behandlat personlig information med ditt medgivande. Att ta tillbaka sitt medgivande påverkar inte lagligheten hos den behandling vi gjort innan du drog tillbaka ditt samtycke, ej heller påverkar det behandlingen av din personliga information som gjorts i enlighet med lagliga behandlingsskäl utöver samtycke.
 • Klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och bruket av din personliga information. För ytterligare information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

I Singapore kan du normalt begära att vi ska informera dig om de sätt som dina personuppgifter som vi har tillgång till eller har kontroll över har eller kan ha använts eller delats av oss inom ett år från datumet på begäran. Eventuell begäran om tillgång kan bli föremål för en avgift för att täcka de kostnader som det innebär att förse dig med information om de personuppgifter vi har om dig och vi ska informera dig om vad det kommer att kosta efter vi tagit emot din begäran.

Detta är bara några exempel och just dina rättigheter står eventuellt inte med här.

Uppdateringar

Detta uttalande kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. När det ändras kommer vi att ange det senaste datum för uppdatering i början av uttalandet. Observera att dylik uppdatering och/eller modifiering anges på våra sidor eller direkt till dig om lagen kräver det. Vi ber dig att regelbundet gå igenom detta uttalande för att hela tiden hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och delar personlig information. Om du inte samtycker till dessa ändringar ska du inte fortsätta att använda sidorna.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna sekretesspolicy, rutinerna på våra sidor, din information, eller dina rättigheter när det gäller din information, eller dina mellanhavanden med våra sidor, kontakta:

Globalt högkvarter

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

EU-högkvarter

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Du kan också kontakta Aligns lokala kontor som har ansvaret för hur din information används. Information finns här.