Visit our social media channels

Skip to main content

Vanliga frågor

Invisalign är det närmast osynliga sättet att räta ut dina tänder och få det leende du alltid drömt om. Invisalign använder avancerad datorteknik för bildbehandling i 3D för att avbilda hela din behandlingsplan. Detta görs baserat på din Invisalign-tandläkares recept, från dina tänders startposition till den slutliga, önskade positionen. Därefter specialtillverkas en rad genomskinliga tandskenor för dina tänder, och enbart för dina tänder, för att förflytta dem lite i taget. Varje tandskena bärs i ungefär två veckor innan den byts mot nästa skena i serien, vilket gradvis förflyttar tänderna till den beräknade, slutliga positionen. Tiden för din Invisalign-behandling fastställs av din Invisalign-tandläkare och baseras på dina specifika behov.

Invisaligns tandskenor är i det närmaste osynliga. Det är inte säkert att det ens syns att du använder dessa i stort sett osynliga tandskenor, vilket gör att Invisalign passar perfekt för din livsstil och dina dagliga kontakter med andra människor.

Invisaligns tandskenor är löstagbara. I motsats till fasta tandställningar av metall har du flexibiliteten att äta och dricka vad du vill under behandlingen, helt enkelt genom att du plockar ut tandskenan. Du kan också plocka ur tandskenan för att borsta tänderna och använda tandtråd precis som vanligt, för att få en fräsch andedräkt och upprätthålla en god munhygien.

I motsats till traditionella, fasta tandställningar finns inga metallfästen eller -trådar. Det betyder att mindre tid normalt sett spenderas vid din Invisalign-tandläkares praktik för justeringar.

Invisalign ger dig slutligen också möjlighet att se din behandlingsplan och ditt slutresultat virtuellt innan du ens startat behandlingen. På detta sätt kan du se hur dina tänder förväntas att se ut när behandlingen är genomförd

Tandläkare och tandregleringsspecialister har under flera år framgångsrikt använt sig av löstagbara tandställningar. Tillämpningen av Align Technologys datorteknik i 3D och dess massanpassning gör dock att Invisalign-systemet kan användas för att behandla en stor mängd patienter som vill ha rakare tänder. Den unika programvaran ClinCheck® visar patienterna deras behandlingsplan från start till mål redan innan behandlingen inletts.

Align Technology, Inc, det företag som tillverkar Invisalign, grundades 1997.

År 1945 föreställde sig Dr. H.D. Kiesling att modern teknik en dag skulle göra det möjligt att med hjälp av en serie tandskenor uppnå den typ av förflyttningar som krävs för omfattande tandreglerande behandling. Align Technology har förverkligat denna vision. Med hjälp av avancerad datorteknik tillverkar Align Technology en serie specialanpassade, genomskinliga tandskenor - Invisalign. Patienten bär tandskenorna i en specifik ordningsföljd för att uppnå gradvis förflyttning av tänderna i både övre och undre tandbåge.

Över 4 miljoner patienter världen över har behandlats med Invisalign. Antalet Invisalign-leenden ökar för varje dag.

Invisalign säljs i fler än 45 länder via en direktförsäljningsmodell i USA, Kanada, Europa, Kina, Japan och Asien-Stillahavsregionen, samt via distributörer i mindre tillväxtländer i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt i Latinamerika.

På samma sätt som med andra tandregleringsbehandlingar är kostnaden för Invisalign beroende av behandlingens komplexitet och förlopp. Som en allmän tumregel är kostnaden jämförbar med en konventionell fast tandställning. Bara en Invisalign-tandläkare kan avgöra hela kostnaden för din behandling, men i allmänhet kostar en behandling med Invisalign mellan 27 000 och 54 000 kronor. Om bara smärre tandrörelser behövs kan en behandling dock kosta från 23 000 kronor.

Avtala ett möte med den Invisalign-tandläkare för en inledande konsultation. Hitta en Invisalign-tandläkare i ditt område idag.

Invisaligns tandskenor flyttar tänderna genom en passande och kontrollerad förflyttning. I motsats till traditionella tandställningar reglerar Invisalign inte bara storleken på respektive tandskenas förflyttning, utan också hur lång tid förflyttningen ska ta. I respektive skede tillåts alltså endast vissa tänder att förflytta sig i enlighet med Invisaligns behandlingsplan för det specifika skedet. Detta ger en effektiv, forcerad förflyttning av tänderna till önskad, ordinerad position.

De nästan osynliga tandskenorna är tillverkade av stark termoplast som är godkänd för medicinskt bruk och som utvecklats specifikt för Invisalign-systemet. Tandskenorna specialtillverkas för dig och sitter bekvämt på tänderna.

Även om Invisalign kan användas inom i stort sett alla typer av behandlingar så krävs specialutbildning. Alla tandregleringsspecialister och tandläkare som är intresserade av att behandla patienter med Invisalign måste genomgå en utbildning. Denna utbildning gör dem kvalificerade och godkända för de olika krav som ställs för att de ska få behandla patienter vid sina mottagningar. Fler än 82 000 tandläkare och tandregleringsspecialister världen över är redan utbildade för att behandla patienter med hjälp av Invisalign. Hitta en Invisalign-tandläkare nära dig.

Genom erfarenhet kan en Invisalign-tandläkare använda Invisalign för att behandla bettfel hos de flesta vuxna och ungdomar som vill ha ett vackrare leende. Tala med din Invisalign-tandläkare för att se om Invisalign Teen kan vara den rätta behandlingen för din tonåring.

Undersökningsintervallerna är normalt sett desamma som för traditionella tandställningar, men de kan gå mycket snabbare med mycket kortare tid i tandläkarens eller tandregleringsspecialistens stol eftersom det inte finns några trådar/fästen att justera. Patienter besöker normalt sin Invisalign-tandläkare var 4:e till 6:e vecka för att kontrollera att behandlingen fortlöper som planerat, samt för att få nästa uppsättning Invisalign-tandskenor. Din Invisalign-tandläkare beslutar dock detta baserat på din behandling.

Den totala behandlingstiden varierar beroende på behandlingens komplexitet och är normalt sett densamma som för traditionella tandställningar. Normalt sett tar en behandling mellan 9 och 18 månader. Din Invisalign-tandläkare kan ge dig mer detaljerad information vid ert första konsultationsmöte.

Vissa människor kan uppleva ett tillfälligt, måttligt obehag under några dagar. Detta kan uppstå i början av varje nytt behandlingsskede när en ny tandskena sätts in. Detta är normalt och beskrivs normalt som en tryckande känsla. Det är ett tecken på att tandskenorna fungerar och flyttar dina tänder gradvis mot det slutliga målet. Detta obehag går vanligtvis över efter några dagar.

En Invisalign-tandläkare kan använda Invisalign för att behandla överbett hos de flesta vuxna och ungdomar. Rådgör med en Invisalign-tandläkare för att avgöra om Invisalign är lämpligt för dig.

Endast din Invisalign-tandläkare kan avgöra om du är lämplig för Invisalign-behandling eller inte.

Eftersom bryggor är en stark sammankoppling av två eller flera tänder motverkar de tandförflyttningar rejält. Din Invisalign-tandläkare kan fastställa om bryggor kan hindra dig från att behandlas eller inte.

Tandkronor är normalt sett inget hinder för en Invisalign-behandling. Ibland är dock små tandfärgade kompositstycken kallade "fästen" fästade på tänderna för att uppnå vissa förflyttningar, och de är mycket svårare att fästa på kronor än på själva tänderna. I dessa fall måste kronornas placeringar utvärderas noga. En Invisalign-tandläkare kan ge dig fler råd.

Ja. Utrymmen mellan tänder är vanligtvis enkla att täta med hjälp av Invisalign. Rådgör med en Invisalign-tandläkare för att avgöra om Invisalign är lämpligt för dig.

TMJ är en förkortning av temporomandibular (jaw) joint. Människor som har en käkledssjukdom (TMJ) kan ha olika problem med käkleden. Vissa kan förvärras av anordningar och behandlingar som Invisalign, vissa kan bli bättre, förbli desamma eller till och med få sjukdomen att försvinna. Konsultera en Invisalign-tandläkare för att få reda på om ditt käkledsproblem kan påverka en behandling negativt.

Det är viktigt att använda tandskenor efter att en tandreglering genomförts, för att tänderna ska hållas stabila i sina nya positioner. Om du vill att dina tänder ska stanna kvar i sin riktiga position är det bästa att använda en tandskena i enlighet med Invisalign-tandläkarens anvisningar. I de flesta fall blir din sista behandlingsskena den skena du ska använda efter behandlingen, fram tills det att din efterbehandling har fastställts. Din Invisalign-tandläkare kan tipsa dig om alternativ för långsiktig efterbehandling.

Många Invisalign-patienter har tidigare behandlats med tandställning, ofta när de var unga. Invisalign kan oftast korrigera förflyttningen som uppkommer efter tandställningen. Denna förflyttning kallas för recidiv.

Ett stort antal patienter behandlas med en kombination av tandställning och Invisalign. Rådgör med en Invisalign-tandläkare för att avgöra vilken som är den bästa behandlingen för dig.

Nej. I motsats till traditionella trådar och fästen kan du äta vad du vill under behandlingen, eftersom du plockar ut din tandskena när du ska äta och dricka. Därför finns det ingen anledning att sluta med din favoritmat och dina mellanmål. Det är också viktigt att du borstar och rengör dina tänder noga med tandtråd efter varje måltid och innan du ska sätta in din tandskena, för att upprätthålla en god munhygien.

Tandskenorna ska användas hela tiden under behandlingen, förutom när du äter, borstar tänderna eller använder tandtråd.

De flesta patienter märker ingen påverkan på talet. Precis som med traditionella tandregleringsanordningar  finns dock en inledande justeringsperiod, då du ska vänja dig vid att ha något nytt i munnen.

Rökning rekommenderas inte när tandskenorna bärs eftersom skenorna kan bli fläckiga och missfärgade.

Du bör inte tugga tuggummi när tandskenorna sitter på plats eftersom tuggummit kan fastna på skenorna. Tandskenorna bör plockas ut vid alla måltider.

Den bästa rengöringen av dina tandskenor görs genom att borsta dem i ljummet vatten och med Invisaligns Cleaning Crystals eller speciella rengöringstabletter. Det är viktigt att du borstar dina tänder noga efter varje måltid och innan du ska sätta in dina tandskenor, för att upprätthålla en god munhygien.

Kan Invisalign fungera för dig?

Kan Invisalign fungera för dig? Ta reda på

Berättelser om leenden

Berättelser om leenden Se på video