Invisalign-innovationer flyttar fram gränserna.

Ända sedan 1997 har vi fortsatt utveckla vårt Invisalign-system. Vi tillverkar världens mest avancerade transparenta tandregleringssystem och utvecklar ständigt nya tekniker för att hjälpa människor framåt i livet. Det är så vi har kunnat hjälpa miljontals människor att hitta sitt vackraste leende.

Se din resa innan den har börjat.

Bli Invisalign-patient och se ditt nya leende redan innan behandlingen börjat med hjälp av vår ClinCheck®-teknik som ger digitala bilder över hela Invisalign-processen. Din Invisalign-tandläkare tar fram en noggrann och personlig behandlingsplan, med varje tands exakta förflyttning och hur länge behandlingen ska pågå.

Boka tid hos en Invisalign-tandläkare

Förflyttning som är 75 % mer förutsebar.

När det gäller ditt leende är precision och förutsebarhet avgörande för en behaglig och effektiv upplevelse. Invisaligns genomskinliga tandskenor är tillverkade av SmartTrack-material som ger mer än 75 % bättre förutsebarhet för hur tänderna kommer att förflyttas.1

Varje skena för dig ett litet steg närmare den stora förvandlingen och flyttar dina tänder mot den slutliga positionen. 

Om din Invisalign-tandläkare anser att du kan byta skenor varje vecka i stället för varannan kan du ha ditt nya leende redan efter 3 månader, alltså 50 % snabbare än tidigare.2

Utvecklar digital tandläkarteknik.

Med iTero® utvecklade vi den digitala tandläkartekniken. Vår intraorala scanner ersätter de manuella avtrycken och ger snabba och exakta 3D-bilder av dina tänder som sedan används för att ta fram din behandlingsplan.4

Framtiden visas i 3D-tryck.

Vi är ledande inom digital tandteknik och ortodonti. Metaller och analoga bilder tillhör det förflutna när vi hela tiden flyttar fram gränserna.

Vi är världens största användare av den senaste 3D-trycktekniken när vi producerar våra precisa och individuellt utformade tandskenor.3

 

Börja idag.

Låt den mest avancerade tekniken ge dig det leende du önskar.  

Beställ tid

1Jämfört med masstillverkade enskiktsmaterial på 8 mm. 2Gäller endast Invisalign Go och Invisalign Lite. Med byte av skena varje vecka i stället för varannan. Invisalign-tandläkaren avgör om byte av skena en gång i veckan är möjligt med tanke på den individuella behandlingsplanen. Behandlingstiden varierar beroende på vad patienten behöver och bestäms av tandläkaren. 3Arkivdata hos Align Technology. 4En del tandläkare tar fortfarande konventionella avtryck.