Se skillnaden tidigare1.

Är du nyfiken på att se hur snabbt ditt leende kan förändras? Prova att flytta skjutreglaget och se hur dessa leenden tar form på bara några veckor. Det är bara Invisalign-tekniken som kan förflytta tänder på det här sättet.

1Dessa utgör endast exempel för att belysa vad som är möjligt. Behandlingstiderna varierar beroende på individuella patientbehov, och måste bestämmas av din tandläkare.

Korsbett

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

Trångställning

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

Djupbett

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

Gluggar mellan tänder

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

Öppet bett

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

Underbett

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Vecka 1

1Endast Invisalign Go och Invisalign Lite. Vid byte av tandskena varje vecka jämfört med byte varannan vecka. Eventuellt beslut om byte av tandskena varje vecka tas av Invisalign-tandläkaren på grundval av din individuella behandlingsplan. Behandlingstiderna varierar beroende på individuella patientbehov, och måste bestämmas av din tandläkare.

Loading...